Thema's

Preventie en vroegsignalering

Voorkomen is beter dan genezen. Preventie en vroegsignalering zijn steeds nadrukkelijker onderdeel van integrale schuldhulpverlening. En dat moet ook, want gemeenten en (keten)partners zien dat er nog veel winst te behalen valt. Preventie en vroegsignalering kunnen op veel verschillende manieren vorm krijgen. Door goede voorbeelden en praktijkverhalen uit te wisselen, kunnen gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren.

Documenten

Praktijkvoorbeelden