Thema's

Effectiviteit en kwaliteit

Gemeenten moeten in hun beleidsplannen aangeven hoe zij de kwaliteit van de schuldhulpverlening borgen. Om ervoor te zorgen dat het niet bij een momentopname blijft, is het belangrijk dat gemeenten continu aandacht houden voor de kwaliteit en de effectiviteit van de uitvoering. Hier hebben de klanten belang bij, maar ook (keten)partners en de gemeente profiteren hiervan.

Documenten

Praktijkvoorbeelden