Thema's

Beleidsinformatie en onderzoek

Informatie- en kennisuitwisseling is voor gemeenten en de rijksoverheid essentieel om goed beleid te kunnen maken. Het is goed om te weten wat er gebeurt, wat er is onderzocht en wat wel en niet werkt. Deze kennisuitwisseling heeft als doel de schuldhulpverlening verder te ontwikkelen, te verbeteren en te professionaliseren. Vanuit het veld worden er veel onderzoeken geïnitieerd. Daarnaast geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regelmatig opdracht tot de ontwikkeling van handreikingen en onderzoeken.
Alle onderzoeken, rapporten en handreikingen vindt u terug in de bibliotheek. Daarnaast vindt u per thema de relevante documenten.

Documenten