Over het programma: Project Bevorderen certificering

Uitvoering

NVVK met subsidie van het ministerie van SZW.

Resultaat

10 organisaties voor schuldhulpverlening hebben zich laten certificeren. Deze organisaties voldoen daarmee aan de norm voor schuldhulpverlening NEN 8048. In de Handleiding Certificering Minnelijk traject Schuldhulpverlening (NEN 8048) heeft de NVVK alle informatie rondom certificering samengebracht.

Toelichting

NEN 8048 is een Nederlandse kwaliteitsnorm voor schuldhulpverlening. Een organisatie die zich laat certificeren volgens deze norm, laat zien dat die de processen op orde heeft en bonafide is. Dat betekent zekerheid voor de schuldenaar en de schuldeiser. Met het project Bevorderen certificering heeft NVVK schuldhulpverleners geïnformeerd over de mogelijkheden tot certificering en bovendien laten zien dat certificeren relatief snel en tegen lage kosten kan. Inmiddels zijn 10 organisaties gecertificeerd en hebben nog eens een zelfde aantal organisaties belangstelling getoond.

Interview

Jan de Jong, hoofd van de Kredietbank Groningen
Certificering maakt het verschil

“Alle overheidsorganisaties moeten kunnen aantonen dat ze hun zaken op orde hebben”, vindt Jan de Jong, hoofd van de Groningse Kredietbank, onderdeel van de Dienst Sozawe Groningen. Hij pleit dan ook voor certificering van organisaties voor schuldhulpverlening.

De Groningse Kredietbank werkt al een aantal jaar aan vernieuwing en verbetering van de schuldhulpverlening in de vorm van schuldhulpverlening nieuwe stijl, een concept van de NVVK. Dat wil zeggen: niet het proces, maar de klant staat centraal. De Jong: “We hebben deze omslag breed opgepakt. Zo hebben we onze processen efficiënter en klantvriendelijk ingericht en een uitgebreid opleidingsprogramma opgezet voor alle medewerkers. Dat ging van een juiste berekening van de beslagvrije voet tot omgaan met laaggeletterdheid binnen de schuldhulpverlening.”

Certificeren kan heel snel
Een volgende logische stap was certificering volgens de NEN-norm 8048. “Dat vonden wij nogal kostbaar, omdat bij certificering van de organisatie ook alle personeelsleden een audit moesten doen”, vertelt De Jong. “Maar sinds een jaar zijn die 2 onderdelen losgekoppeld. Dat maakte alles een stuk eenvoudiger.” Omdat de Groningse Kredietbank al een enorme kwaliteitsslag had gemaakt, hoefde er weinig extra te gebeuren bij de certificering. Met een kwaliteitsmedewerker is de GKB nagegaan waar nog aandachtspunten lagen. Daarna heeft de kredietbank zich aangemeld voor de audit. “Dat was nog best een traject. Auditmedewerkers wilden veel zien en weten over onze manier van werken. Maar aan het eind van dag 3 wisten we dat we gecertificeerd zouden worden.”

Betrouwbare partner
De Jong is blij dat de certificering rond is: “Het gaat ons niet zo zeer om het papiertje, als wel om de boodschap die we daarmee afgeven: wij zijn een betrouwbare partner. Dat is voor de klant belangrijk, maar ook voor de schuldeisers en andere partijen die betrokken zijn bij het traject van schuldhulp. Intern betekent certificering dat kwaliteitsbewaking automatisch bij ons op de agenda staat. ”Als het aan De Jong ligt, kiezen alle gemeenten en kredietbanken voor certificering. “We zien steeds meer kleine bureautjes of eenpitters die zich bezighouden met schuldhulpverlening. Je hebt geen idee welke normen voor kwaliteit zij hanteren, hoe ze hun continuïteit hebben geregeld en of ze überhaupt bonafide zijn. Als overheidsorganisatie moet je je positief kunnen onderscheiden, laten zien dat je je zaken op orde hebt. Aan de gemeenteraad wil je laten zien dat je als kredietbank de wet uitvoert en dat je dat goed doet. Certificering laat daarover geen twijfel bestaan.”

Schuldeisers willen certificering
Inmiddels zijn 10 organisaties gecertificeerd volgens NEN-norm 8048. Nog niet iedereen is om. De Jong vermoedt dat gemeenten en kredietbanken zich laten tegenhouden door het idee van ‘veel gedoe’. “Zo lang niemand van je eist dat je je laat certificeren, is er geen urgentie. Maar ik verwacht dat schuldeisers in de toekomst hierom gaan vragen, dat ze bijvoorbeeld alleen aan een traject willen meewerken als de organisatie gecertificeerd is.” Als tip geeft De Jong mee om hoe dan ook de processen en de uitvoering van schuldhulp onder de loep te nemen en waar mogelijk direct verbeteringen door te voeren. “Als je schuldhulpverlening nieuwe stijl hanteert, hoeft certificering weinig extra inspanning te kosten.”