Over het programma: Pilot: gegevensuitwisseling schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders

Uitvoering

NVVK, subsidie SZW

Resultaat

Een besparing van zeker 200.000 euro.

Toelichting

De NVVK en de KBvG onderzoeken of door gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en gerechtdeurwaarders beslagleggingen door de deurwaarder en de daarmee gemoeide kosten - die niet meer op de schuldenaar te verhalen zijn - kunnen worden voorkomen en rust kan worden gecreëerd in het schuldhulpverleningsproces. Daarnaast proberen de partijen zicht te krijgen op de condities voor landelijke gegevensuitwisseling.

Interview

De uitkomsten van de Rotterdamse pilot Gegevensverstrekking tussen schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders zijn hoopvol. In 90% van de gevallen voorkomt gegevensverstrekking beslagleggingen en bijkomende kosten die niet meer op de schuldenaar te verhalen zijn.

Ook brengt gegevensverstrekking rust in het schuldhulpverleningsproces. Gerard Neeleman, hoofd Kredietbank Rotterdam en Michel van Leeuwen, Flanderijn Deurwaarders en voormalig bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, zetten in het video-interview de voordelen van gegevensverstrekking op een rij, evenals randvoorwaarden en kansen voor de toekomst.