Over het programma: Handreiking Klantprofielen voor schuldhulpverlening en Screeningsinstrument

Uitvoering

Regioplan in opdracht van het ministerie van SZW (klantprofielen) en Divosa (screeningsinstrument), met subsidie van het ministerie van SZW

Resultaat

Handreiking klantprofielen voor schuldhulpverlening en screeningsinstrumenten

Toelichting

De handreiking Klantprofielen geeft inzicht in de variabelen die bepalend zijn voor de mogelijkheden om een schuldregeling met succes te doorlopen. Veel gemeenten hebben de handreiking Klantprofielen gebruikt bij het opstellen van hun beleidsplannen voor schuldhulp. Resultaat is vaak een kanteling in de schuldhulp: niet langer uitgaan van een traject voor iedereen, maar zoeken naar hanteerbare schuldsituaties, afgestemd op de motivatie en vaardigheden van de klant. Met het screeningsinstrument kan de gemeentelijke schuldhulpverlening een eerste beoordeling van klantgroepen maken, door bijvoorbeeld vragen te stellen over zelfredzaamheid, motivatie, vaardigheden en leerbaarheid. Mede op basis daarvan bepaalt de hulpverlener welk traject past bij de klant.

Interview

Roeland van Geuns, directeur Regioplan

Het werken met klantprofielen staat voor een andere kijk op klanten in de schuldhulp. Tot nu toe was vooral de omvang van de schulden bepalend voor de vraag of schulden te saneren zijn of niet. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat met name gedrag van schuldenaren bepalend is voor het succesvol doorlopen van een schuldhulpverleningstraject.

Roeland van Geuns (Directeur Regioplan) en Nadja Jungman (lector Rechten, Schulden en Incasso, Hogeschool van Utrecht) ontwikkelden een screeningsinstrument waarmee schuldhulpverleners op een wetenschappelijk verantwoorde manier kunnen werken met klantprofielen. Met het screeningsinstrument leggen schuldhulpverleners gedrag en onderliggende problematiek van de klant vast op een foto.

Schuldenaren zijn op hun beurt minder afhankelijk van de persoonlijke blik van de schuldhulpverlener; het traject wint aan transparantie. Roeland van Geuns licht het screeningsinstrument toe in het videointerview, geeft antwoord op de veelgestelde vraag ‘worden mensen afgeserveerd met dit instrument?’, en geeft tot slot zijn visie op de toekomst.

Meer weten?

Klantprofielen voor schuldhulpverlening
Screeningsinstrument Mesis©: toelichting
Screeningsinstrument Mesis©: vragenlijst
Screeningsinstrument Mesis©: rekenregels