Over het programma: Campagne voor werkgevers

Uitvoering

Nibud, subsidie SZW

Resultaat

Poster, artikel en workshops om schuldhulp bespreekbaar te maken op de werkvloer.

Toelichting

Werkgevers kunnen een grote rol spelen bij het herkennen, bespreekbaar maken en eventueel oplossen van schuldsituaties onder hun werknemers. Daarom heeft Nibud een campagne ontwikkeld, gericht op werkgevers. Werkgevers kunnen speciale posters op de werkvloer ophangen die werknemers op het spoor zetten van betrouwbare en praktische hulp bij financiële problemen. Daarnaast stelt Nibud een artikel beschikbaar over schulden en mogelijke oplossingen, dat werkgevers in hun personeelsblad kunnen plaatsen. In vervolg op deze campagne heeft Nibud workshops georganiseerd voor de werkgever waarin hij leert hoe hij een schuldsituatie signaleert, en wat hij kan doen aan preventie en ondersteuning.

Interview

Renate van Mil, projectleider Nibud
Hoe maak ik schulden bespreekbaar op het werk?

“Mijn werknemer vraagt me steeds om een voorschot, wat moet ik doen?” of “Help, er is loonbeslag gelegd op het salaris van een werknemer. En hij is niet de eerste.” Dit soort signalen kwamen steeds vaker bij Nibud binnen. Tijd om werkgevers op weg te helpen: wat kunnen zij doen om financiële problemen van hun werknemers bespreekbaar te maken en hen de weg te wijzen.”

Afgelopen voorjaar is Nibud een campagne gestart, gericht op werkgevers. “Maar liefst 75% van de werkgevers heeft wel eens te maken met loonbeslag”, vertelt Renate van Mil, projectleider van deze Nibudcampagne. “Dat kost tijd en geld. Bovendien vormen werknemers met schulden een extra risico. Ze vallen sneller uit door bijvoorbeeld stressverschijnselen. Maar zij zijn ook gevoeliger voor fraude en diefstal!”

Info bij de koffieautomaat
Werkgevers kunnen volgens Van Mil veel doen voor personeel in de problemen. “Alleen al door het onderwerp bespreekbaar te maken, help je iemand.” Nibud ontwikkelde hulpmiddelen die werkgevers kunnen inzetten om financiële problemen onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld een poster voor bij de koffieautomaat of een artikel voor in het personeelsblad. Op die manier wordt de werknemer op het spoor gezet van betrouwbare informatie over schulden en mogelijke oplossingen.

Financiën zijn taboe
Moet een werkgever zich nou echt bemoeien met de financiële situatie van zijn werknemer?” Op het moment dat er loonbeslag wordt gelegd, ben je als werkgever al betrokken”, reageert Van Mil. “Maar ook als je merkt dat je werknemer verzuimt als gevolg van persoonlijke problemen of zich niet kan concentreren op zijn werk, is het goed om in actie te komen.” Volgens Van Mil rust op financiële problemen nog altijd een taboe. “Dat is opvallend. Als een werknemer uitvalt door gezondheidsklachten, gaat P&O toch ook het gesprek aan.” In de meeste gevallen komen werkgevers pas in actie als er loonbeslag wordt gelegd. “Het kan ook eerder.” Van Mil denkt dat werkgevers al in een veel vroeger stadium iets kunnen betekenen voor hun personeel door actief voorlichting te geven. “Als medewerkers een huis kopen, gaan scheiden, te maken hebben met een sterfgeval of juist met een geboorte, kan een P&O’er peilen hoe het staat met de financiën.” Welke benadering het beste aanslaat bij personeel, hangt volgens Van Mil helemaal af van de bedrijfscultuur.

Workshop helpt werkgever op weg
De vraag hoe en wanneer je financiële problemen ter tafel brengt, kwam vaak naar voren tijdens de workshops die Nibud dit jaar organiseerde voor werkgevers. Tijdens deze workshops kregen deelnemers praktische handvatten om met werknemers te praten over problemen en mogelijke oplossingen. “Het leuke was dat de deelnemers vooral zelf aan het woord waren en ervaringen en tips&tricks uitwisselden.” Nibud zal ook in de toekomst workshops voor werkgevers aanbieden. Daarnaast blijft het campagnemateriaal beschikbaar via de website. Van Mil: “Dit is helaas geen onderwerp dat je na een jaar kunt afsluiten.”

Lees meer