Over het programma

De projecten van het programma effectieve schuldhulp

Alle beleidsinformatie voor schuldhulp

De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis zijn veel mensen in de financiële problemen geraakt. Ook zijn aard en omvang van de schulden veranderd. Daarnaast moeten gemeenten meer doen met minder middelen. Reden genoeg om de schuldhulpverlening effectiever te maken. Gemeenten zijn daarbij regisseur en bepalen met ketenpartners wie welke rol heeft in de uitvoering.

Om de schuldhulpverlening te verbeteren hebben Nibud, VNG, Divosa, MO-groep, NVVK, Wijzer in geldzaken en SZW in 2011 en 2012 het programma ‘Op weg naar effectieve schuldhulp’ uitgevoerd. Dit programma ondersteunde gemeenten en haar partners bij het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en bijstellen van beleid. Daarvoor zijn verschillende handreikingen ontwikkeld en een aantal projecten uitgevoerd.

Nibud, VNG, Divosa, MO-groep, NVVK, Wijzer in Geldzaken en SZW blijven zich inzetten om gemeenten te faciliteren en te ondersteunen bij schuldhulpverlening. De portal ‘Effectieve schuldhulp’ brengt alle relevante informatie over schuldhulpverlening voor gemeenten en hun partners bij elkaar. Daarnaast vindt u hier goede voorbeelden ter inspiratie. Wij hopen dat deze portal biedt wat u zoekt. Mocht u zaken missen of suggesties hebben voor verbetering, neem dan contact met ons op.

Zoekt u informatie over het oplossen van schulden? Ga naar www.zelfjeschuldenregelen.nl van Nibud en NVVK.

De handreikingen die zijn ontwikkeld tijdens het ondersteuningsprogramma vindt u in de bibliotheek. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van projecten: