Nieuwsbrief

Cashen op de basisschool

Basisscholen krijgen volop aandacht tijdens de Week van het Geld. Arthur Reitsma, specialist Financiële Educatie bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): “We willen kinderen ervan doordringen dat het belangrijk is met geld te kunnen omgaan.”

Reitsma: “De NVB wil dat kinderen al in een vroeg stadium de consequenties van hun handelen overzien. Hoe vroeger hoe beter, want het is een feit dat scholieren zelf geld uitgeven en geld lenen. Van hun ouders of van vrienden.” Vandaar dat NVB ook een van de partners is die deelneemt aan de Week van het Geld, een initiatief van Wijzer in Geldzaken. De week heeft als doel meer aandacht te geven aan financiële educatie. Om dat te bereiken voert iedere partner een eigen project uit. De NVB zet in op gastlessen: bankmedewerkers, Reitsma incluis, gaan op bezoek bij groep 7 en 8 van basisscholen door heel Nederland.

Spaarblikje
Reden om de pijlen te richten op kinderen uit groep 7 en 8: ze zijn ver genoeg ontwikkeld om na te denken over geld en zijn aan de andere kant nog heel ontvankelijk. Een Cash Quiz laat de kinderen vragen over geld beantwoorden en keuzes maken. Daarnaast krijgen alle kinderen die een gastles bijwonen een spaarblikje. Daarop schrijft het kind zijn spaardoel, bijvoorbeeld een iPod, en stopt hij er vervolgens zijn spaarcenten in.

Kinderen zijn consumenten
Bij een onderwerp als financiële educatie ziet Reitsma een belangrijke rol weggelegd voor banken: “Kinderen zijn of worden consumenten. Banken vinden het belangrijk dat mensen  weten hoe ze met geld moeten omgaan. Zij hebben dan ook belang bij goed geldonderwijs van kinderen.”      

Wijzer in Geldzaken streeft naar verankering van de financiële educatie in de kerndoelen van het basisonderwijs. “Maar er staan wel meer maatschappelijke onderwerpen op de wachtlijst voor de kerndoelen. Dat maakt het extra belangrijk allerlei initiatieven te ontwikkelen waarmee we scholieren bewust maken van verstandig omgaan met geld.” Dat gebeurt overigens niet alleen vanuit de NVB. Ook individuele banken ontwikkelen, buiten de Week van het Geld, lespakketten en geven bijvoorbeeld voorlichting aan ouders.  

De NVB wil de activiteiten in de toekomst uitbreiden, door bijvoorbeeld ook iets te organiseren voor middelbare scholieren. “Dat lijkt me zeker zinvol. Al op de middelbare school zijn er jongeren die problematische schulden maken.”

Meer over de Week van het Geld
Wilt u meer weten over alle activiteiten die plaatsvinden tijdens de Week van het Geld? Kijk op www.weekvanhetgeld.nl.