Nieuwsbrief

'Wij sturen de vraag op reis'

Een integrale aanpak is een van de speerpunten uit de nieuwe wet Gemeentelijke schuldhulpverlening. Een instrument dat daarbij helpt is Mens Centraal. Mariëtte Koenders is projectleider Mens Centraal in de regio Noordoost Brabant: “Niet de klant moet reizen, maar de vraag.”

Mens Centraal is een ict-programma waarmee ketenpartners zorgvragen kunnen doorspelen naar andere ketenpartners. Via het systeem kunnen zij de behandeling van de vraag volgen. Stel, iemand meldt zich bij UWV voor re-integratie en uit het gesprek blijkt dat die persoon ook met schulden kampt. De consulent neemt, in overleg met de klant, dit probleem op in Mens Centraal en speelt het door naar de Gemeentelijke Kredietbank. De consulent ziet in het systeem wat er is gebeurd met deze zorgvraag. Is de klant langs geweest voor een afspraak, komt de klant in aanmerking voor schuldhulpverlening, of heeft de klant het probleem zelf kunnen oplossen? Koenders: “We sturen de vraag dus door. Zo voorkomen we dat de klant het allemaal zelf moet uitzoeken of van het kastje naar de muur wordt gestuurd.”

Altijd in overleg
Een consulent die via Mens Centraal een vraag doorspeelt, doet dit altijd in overleg met de klant. “Het kan niet zo zijn dat de inmenging van een andere ketenpartner voor de klant uit de lucht komt vallen”, vertelt Koenders. Een klant krijgt ook inzage in de gegevens die een consulent doorstuurt naar een andere ketenpartner.

Mens Centraal is een neutraal systeem. Dat wil zeggen dat alle aangesloten ketenpartners hun eigen werkwijze kunnen hanteren. Koenders licht dit toe: “Neem de schuldhulpverlening. Daar geldt over het algemeen dat een klant zelf initiatief moet tonen om zijn problemen op te lossen.  Krijgt een kredietbank een melding via Mens Centraal, dan zullen ze de klant per brief uitnodigen een afspraak te maken. Het is dan aan de klant om zelf de telefoon te pakken.”

Escalatie voorkomen
 Werken met Mens Centraal zorgt ervoor dat situaties beheersbaar blijven. Zo kunnen aangesloten wooncorporaties direct melding maken van huurachterstand. Koenders: “We weten uit ervaring dat 2 maanden huurachterstand betekent dat iemand het water aan de lippen staat. In zo’n geval kan snelle aanmelding via Mens Centraal escalatie voorkomen.”

Systeem nog niet volledig
Koenders ziet ook de kwetsbaarheid van het systeem: “Het werkt alleen als zo veel mogelijk ketenpartners meedoen, anders moet je die klant alsnog op pad sturen.” Mens Centraal is een betrekkelijk eenvoudig systeem. Maar omdat niet alle ketenpartners zijn aangesloten, weten consulenten niet altijd of ze een vraag wel kunnen doorspelen via Mens Centraal. “Dat geeft een onvolledig gevoel. We hebben dus nog  wat stappen te zetten. We streven in ieder geval naar die ideale situatie waarin de klant niet meer op reis hoeft, maar alle verwijzingen via Mens Centraal gaan. Dan kunnen we klanten snel, integraal en goed ondersteunen bij de oplossing van hun problemen.”

Het instrument Mens Centraal wordt ook ingezet bij een aantal lokale initiatieven binnen het project Gezamenlijke Beoordeling van de ministeries van VWS en SZW. Kijk voor meer informatie op http://www.gezamenlijkebeoordeling.nl/.