Nieuwsbrief

Schuldhulpverlening? Betrek álle partijen

Praat niet alleen als gemeenten onderling over schuldhulpverlening, maar betrek de ketenpartners én de schuldeisers. Dat was de gedachte achter de regionale bijeenkomst in Den Bosch. Regionaal accountmanager Heleen van der Heide: “Schuldenproblematiek? Trek op tijd aan de juiste bel!”

Op 4 november organiseerde de gemeente ’s-Hertogenbosch een eerste regionale bijeenkomst, bestemd voor een breed publiek. Gemeenten uit de regio waren aanwezig, maar ook organisaties als maatschappelijke dienstverlening, welzijnswerk, verslavingszorg, deurwaarders, woningcorporaties, banken en energiebedrijven. De gemeente wilde hun graag laten zien dat Den Bosch een betrouwbare partner is in effectieve schuldhulp.

Effectieve schuldhulp
Van der Heide: “We hebben alle processen rondom schuldhulpverlening herzien en verbeterd. Zo voldoen we aan de wettelijke termijn en staat bij ons de klant centraal. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Als ketenpartners en schuldeisers weten dat wij werken aan verbeteringen komen we sneller tot goede samenwerking.” Daarnaast bood de case van ’s-Hertogenbosch inspiratie aan de regiogemeenten die nog volop bezig zijn met herziening van hun schuldhulp. Een ander doel van de bijeenkomst was om met regiogemeenten, ketenpartners en schuldeisers na te denken over optimalisering van schuldhulpverlening. Van der Heide: “Waar kunnen we elkaar versterken, hoe kunnen we beter samenwerken? Daar hebben we tijdens workshops interessante discussies over gevoerd. De aanwezige organisaties waardeerden de brede opzet van de bijeenkomst. De problematiek rond schuldhulpverlening leeft namelijk erg bij al deze verschillende partners. Ik hoop dat alle aanwezigen daardoor geïnspireerd werden om te blijven werken aan effectieve schuldhulp.”

Integrale aanpak
Hoewel ’s-Hertogenbosch al heel ver is in verbetering van de schuldhulpverlening, ziet Van der Heide nog zeker aandachtspunten. “Problemen worden steeds complexer: mensen hebben hogere schulden bij meer schuldeisers. Daarnaast kampen veel van onze klanten met multiproblematiek. Ik wil daarom ook veel aandacht besteden aan een integrale aanpak en waar we deze kunnen versterken door de inzet van vrijwilligersorganisaties. Een systeem als Mens Centraal kan daarbij helpen.”

Betrek de schuldeiser
Verder wil Van der Heide meer nadruk leggen op preventie en nazorg. In dat kader kon de gemeente ’s-Hertogenbosch tijdens de regiobijeenkomst al wat vertellen over ervaringen met schuldhulpverlening voor huizenbezitters.  De gemeente benadert de bank, als een huiseigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen, bijvoorbeeld doordat hij werkloos is geworden. Banken zijn over het algemeen bereid mee te werken, is de ervaring van Van der Heide. Op deze manier heeft de gemeente al aardig wat executieverkopen weten te voorkomen. “Dit soort initiatieven moeten we uitbreiden. Inmiddels weten we allemaal dat snelle actie problematische schulden kan voorkomen. Daar ligt voor iedereen een rol, ook voor schuldeisers.”