Nieuwsbrief

November 2011

Nieuwsbrief november

Rectificatie Memorie van Antwoord Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening Memorie van Antwoord Wijziging Wwb Brief Kamercommissie SZW over voortgang LIS Lopende projecten voor effectieve ...

→ lees dit bericht

Projecten Divosa

Verkenning regievoering gemeentelijke schuldhulpverlening De focus van dit project ligt op de opties die gemeenten hebben om schuldhulpverlening zelf te doen, samen met andere gemeenten en/of (gedeel ...

→ lees dit bericht

Projecten NVVK

Voor het ondersteuningsprogramma Op weg naar effectieve schuldhulp zal de NVVK 5 projecten uitvoeren. Daarvan hebben er 4 als doel een betere samenwerking met schuldeisers en overige sectoren. Het 5e ...

→ lees dit bericht

'Wij sturen de vraag op reis'

Een integrale aanpak is een van de speerpunten uit de nieuwe wet Gemeentelijke schuldhulpverlening. Een instrument dat daarbij helpt is Mens Centraal. Mariëtte Koenders is projectleider Mens Cent ...

→ lees dit bericht

Schuldhulpverlening? Betrek álle partijen

Praat niet alleen als gemeenten onderling over schuldhulpverlening, maar betrek de ketenpartners én de schuldeisers. Dat was de gedachte achter de regionale bijeenkomst in Den Bosch. Regionaal ...

→ lees dit bericht