Nieuwsbrief

Gratis advies voor ondernemers: de resultaten in Velsen

Veel ondernemers in nood zoeken, uit schaamte of onwetendheid, te laat (financiële) hulp bij hun gemeente. Om hen te helpen, sluiten steeds meer gemeenten zich aan bij het project ‘155-Red een bedrijf’. Een hulplijn van het  Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), waar ondernemers kosteloos terechtkunnen voor vragen en ondersteuning. Eén van die gemeenten is Velsen, die ‘155-Red een bedrijf’ financieel ondersteunt. Wat zijn de resultaten tot nu toe?

De dienst werkt als volgt. Via een telefoonnummer en website kunnen ondernemers, die vrezen voor de continuïteit voor hun onderneming, contact leggen met een IMK-adviseur van ‘155-Red een bedrijf’. Uit een landelijke evaluatie blijken ondernemers vooral ondersteuning en advies te vragen rondom de thema’s financiële problemen, financiering van investeringen, marktomstandigheden, schuldeisers, interne chaos en commerciële vraagstukken.

Een adviseur van het IMK gaat direct met de ondernemers aan de slag om naar oplossingen te zoeken. Zo kijken adviseurs naar de mogelijkheid voor ondernemers om een BBZ regeling aan te vragen of gaan ze op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Ook kunnen ze samen met de ondernemer een commercieel plan bedenken.

Gemeente Velsen
Inmiddels hebben 42 gemeenten zich bij het project aangesloten. Ook in Velsen kunnen ondernemers sinds eind vorig jaar gebruikmaken van de diensten van ‘155-Red een bedrijf’. Uit de eerste resultaten blijkt dat gemiddeld 4 à 5 ondernemers per maand een beroep doen op de hulplijn. Meestal zijn dit ondernemers uit de bouw of detailhandel. Vaak blijken ondernemers moeite te hebben met het binnenhalen van werk of ze ondervinden problemen bij het opstarten van hun bedrijf. Voor ondernemers die met een schuld aankloppen, ontwikkelt het IMK een stappenplan. Op deze manier kunnen bedrijven gestructureerd werken aan een doorstart.

Positieve reactie
De reacties van ondernemers uit Velsen zijn tot nu toe positief. ‘Daar heb ik nog niet aan gedacht’ en ‘dit geeft weer nieuwe inspiratie om verder te kunnen’ zijn enkele reacties op de oplossingen die de IMK-adviseurs aandragen voor commerciële vraagstukken. Het stappenplan dat het IMK voor ondernemers met schulden aanbiedt, geeft ondernemers vooral veel rust: ‘ik kan weer een stuk beter slapen.’ Door de samenwerking aan te gaan met ‘155-Red een bedrijf’ hoopt de gemeente Velsen onnodige uitval van ondernemers terug te dringen en een beroep op de schuldhulpverlening te voorkomen. Het is nu nog te vroeg om hierover uitspraken te doen, maar via de website houden we u op de hoogte.