Nieuwsbrief

Week van het Geld betrekt kinderen én ouders

Een bankdirecteur die op een basisschool komt praten over geld, koffieochtenden voor ouders of een musical over geld: het zijn zo wat activiteiten die zijn georganiseerd tijdens de Week van het Geld. Door het hele land hebben scholen en gemeenten zich ingezet voor financiële educatie.

Vele scholen en gemeenten hebben dit jaar weer meegedaan, onder andere de gemeente Almere. Almere heeft sinds 2013 een preventiemedewerker ingehuurd: Sonja Stenfert van PLANgroep. ‘Ik bied hulp en ondersteuning bij preventieactiviteiten en ik breng verschillende partijen bij elkaar, zodat zij samen schulden en armoede effectief kunnen aanpakken.’ Een belangrijke doelgroep voor de preventiemedewerker zijn kinderen en jongeren.

Almere pakte dit jaar flink uit tijdens de Week van het Geld. Zo hebben alle scholen diverse lespakketten gekregen. De directeur van de plaatselijke Rabobank heeft gastlessen verzorgd. En voor de kleintjes waren er voorstellingen over en een ‘meet&greet’ met Meneer Beer.

Snel op het juiste spoor
Maar Almere wil niet alleen de kinderen bereiken, ook de ouders zijn heel belangrijk. Daarom was er tijdens de Week van het Geld een promotiekraam op de markt en een informatiestand in de bibliotheek. Doel: inwoners op een laagdrempelige manier de weg wijzen naar oplossingen voor financiële problemen. Stenfert: ‘We willen mensen zo snel mogelijk op het juiste spoor zeten. Kom naar de schulddienstverlening toe als er problemen dreigen, wacht niet totdat je je huis wordt uitgezet.’

Drempel om te praten
Ook naast de Week van het Geld is er in Almere ruime aandacht voor preventie en voor het bereiken van de ouders. Zo zijn er koffieochtenden of ouderavonden op scholen. Stenfert merkt dat ouders soms een enorme drempel ervaren: ‘Praten over de huishoudportemonnee, dat doen ze liever niet. Er is ook schaamte naar de kinderen toe. Aan de andere kant merken we dat ouders sterk compensatiegedrag vertonen. Ze geven hun kinderen wel zakgeld, maar als het geld op is, springen ze toch bij. Daar leren kinderen natuurlijk niet zo veel van.’

Ondanks de aarzeling bij veel ouders, ziet Stenfert dat, als ouders eenmaal over de drempel heen zijn, ze interesse tonen en ook open staan voor adviezen. Daarnaast leert de ervaring dat bijvoorbeeld een interactieve theatervoorstelling veel meer publiek trekt en de tongen ook sneller los maakt. ‘Die voorstellingen zijn heel succesvol, zowel bij de kinderen, als bij de ouders. Het kost veel geld, anders zouden we ze veel intensiever inzetten. Want het effect hier in Almere is enorm.’