Nieuwsbrief

Samenwerkingsconvenant gemeenten en bewindvoerders gelanceerd

Donderdag 8 juni is een modelconvenant gelanceerd dat gemeenten en beschermingsbewindvoerders kunnen gebruiken om de samenwerking te verbeteren en cliƫnten beter te helpen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst ter afsluiting van het project Samen Verder. Vele aanwezigen tekenden een intentieverklaring om aan de slag te gaan met verbeteren van de samenwerking. Staatssecretaris Jetta Klijnsma nam het convenant in ontvangst.

Binnen het project Samen Verder zijn verschillende proefprojecten bij gemeenten en bewindvoerders afgerond. Dit leidde tot een aantal verbeterpunten en aanbevelingen op het gebied van communicatie, werkprocessen, rolverdeling en rolverheldering. De proefprojecten en resultaten zijn samengevat in dit eindrapport van Samen Verder, evenals diverse tips en trucks om de samenwerking op te zetten en/of te intensiveren.

Aanleiding Samen Verder

Steeds vaker ontving de Branchevereniging PBI signalen over stroef verlopende contacten tussen bewindvoerders en gemeenten en de nadelige gevolgen daarvan voor de onder bewind gestelde rechthebbenden. Deze signalen, en het onderzoek van het Ministerie van SZW naar de toenemende kosten van beschermingsbewind en het SZW-rapport over knelpunten in de samenwerking tussen de beroepsgroepen, waren voor BPBI reden om een subsidieaanvraag te doen voor het project Samen Verder. Dat gebeurde in het kader van de Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek.

Samen Verder ging in 2015 van start. Gedurende twee jaar hebben verschillende (regionale) bijeenkomsten plaatsgevonden en zijn diverse pilots georganiseerd door gemeenten en beschermingsbewindvoerders.

Het convenant downloadt u hier. Wilt u het eindrapport lezen? Klik dan op deze link.