Nieuwsbrief

Schulden? De werkgever helpt

De werkgever die betaalt voor schuldhulpverlening voor zijn werknemer? Het lijkt misschien vreemd, maar de gemeente Spijkenisse heeft inmiddels goede ervaringen opgedaan met het concept ‘schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde’.

“Het begon allemaal met een werkgever die ons vroeg te helpen bij schuldhulp voor verschillende werknemers”, vertelt Ingrid Dudink, afdelingshoofd budgetondersteuning, inburgering en sociale recherche bij de gemeente Spijkenisse. “De werkgever wilde best helpen, maar had het gevoel aan de zijlijn te staan. Hij vroeg ons om tegen betaling schuldhulp te bieden en hem daarbij te betrekken.”

Met toestemming van het college begon de gemeente een pilot waarin werkgevers schuldbemiddeling voor werknemers kunnen inkopen. De werkgever krijgt daarbij, tot op zekere hoogte, inzicht in het traject. Inmiddels is deze aanpak vast onderdeel geworden van de schuldhulpverlening in Spijkenisse.

Problemen op de werkvloer
Dudink realiseert zich dat het op het eerste gezicht wat vreemd lijkt: de werkgever betaalt voor schuldbemiddeling van zijn werknemer. Toch levert schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde voor iedereen winst op.  Werkgevers hebben er last van als werknemers kampen met schulden. Er wordt bijvoorbeeld loonbeslag gelegd: een extra administratieve handeling voor de werkgever. Of werknemers vragen om uitbreiding van hun contract of om voorschotten.

Volgens Dudink veroorzaken problematische schulden op den duur ook uitval: “Werknemers zijn er met hun aandacht niet bij, slapen slecht en melden zich snel ziek. Dat kost een bedrijf geld.” Andere gevaren die op de loer liggen: chantage en fraude. “We zien dat bepaalde beroepsgroepen extra kwetsbaar zijn. Denk aan de beveiligingsbranche of Dienst Justitiële Inrichtingen. Maar ook bijvoorbeeld het bankwezen.” 

Betrokken werkgever motiveert
Voor de werknemer werkt bemoeienis van zijn werkgever motiverend. “Het is prettig als je weet dat er iemand achter je staat en jou wil helpen”, vertelt Dudink. “Sommige werkgevers gaan heel ver en doen ook giften.” Ander voordeel voor de werknemer is dat de werkgever invloed heeft op zijn afloscapaciteit. “De werkgever kan bijvoorbeeld vakantie- en overuren uitbetalen.”
Overigens mag een werkgever geen lening verstrekken. Op het moment dat een klant nieuwe schulden aangaat, stopt de schuldhulpverlening.

Nieuwe kijk op financiering
Tot slot betekent deze aanpak een besparing voor de gemeente Spijkenisse. Zo’n 30 tot 40% van de werkgevers die Spijkenisse benadert, wil meebetalen aan schuldbemiddeling voor zijn werknemer. Dudink: “Dankzij hun bijdrage hebben wij niet hoeven bezuinigen op ons aanbod aan schuldhulp. Ik ben hier trots op. Het is natuurlijk baanbrekend dat we een derde partij op deze manier hebben kunnen betrekken.” 

Deze nieuwe kijk op financiering van schuldhulp heeft inmiddels aardig wat belangstelling gewekt. Tijdens een congres op 11 mei deelde Spijkenisse de kennis en ervaringen met andere gemeenten. Spijkenisse heeft de eigen aanpak inmiddels van A tot Z vastgelegd. Wie ook wil experimenteren met schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde, kan dit document bij de gemeente opvragen. Dudink: “Pik eruit wat bij je past. En heb je verbetervoorstellen, dan horen wij dat natuurlijk graag!” 

Meer weten over schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde? Neem contact op met Ingrid Dudink.

Nibud is begin dit jaar een preventiecampagne gestart, gericht op werkgevers. Lees meer