Nieuwsbrief

Meer met minder vraagt om innovatief werken

Een aantal regionale accountmanagers is inmiddels aan de slag en in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden vond al een eerste bijeenkomst met gemeenten plaats. Elone van Velthuijsen, directeur van de regionale sociale dienst was meteen enthousiast toen Divosa haar benaderde met de vraag regionaal accountmanager te worden.

“Mijn doel is gemeenten bewust maken van het feit dat we de kwaliteit van schuldhulpverlening nu met minder middelen op peil moeten houden of zelfs verbeteren. Dat doen we onder andere door ideeën uit te wisselen en kennis en ervaring te delen. Op die manier leren we de schuldhulpverlening op een innovatieve manier te benaderen en kunnen we meer doen met minder geld. Een mooi voorbeeld is werken met klantprofielen. Tot voor kort stond bij ons de schuldhulpverlening open voor iedereen. Dat heeft de afgelopen jaren een enorme toeloop veroorzaakt. We hebben extra geld gekregen om die toeloop op te vangen, maar vanaf volgend jaar moeten we het met minder doen. Dat betekent keuzes maken: laat je bijvoorbeeld recidivisten toe of niet? Klantprofielen helpen ons op een verantwoorde manier beslissingen te nemen. Op basis van klantprofielen kunnen producten gericht en op maat worden ingezet.

In april hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden van de gemeenten uit onze regio. In een workshop, onder leiding van Nadja Jungmann, hebben we alle keuzes doorgenomen die je moet maken bij de uitvoering van schuldhulpverlening. Het was zinvol om er een buitenstaander bij te betrekken, zij keek met een frisse blik naar ons beleid.
Komend najaar organiseren we een tweede bijeenkomst. Dan richten we ons op beleidsmakers en mensen uit de uitvoering.

In onze regio staat schuldhulpverlening al langer op de agenda. We hoeven gemeenten dan ook niet meer te overtuigen van het belang. Dat is prettig want nu kunnen we al onze energie steken in effectiviteit en efficiëntie.”