Nieuwsbrief

De cliënt moet het zelf doen

?

Arnhem verzorgt sinds jaar en dag de schuldhulpverlening voor omliggende gemeenten. Dat biedt al een prima vertrekpunt voor regionaal accountmanager Carel Eltingh.

“Wij werken aan een vernieuwende aanpak: activerende schuldhulpverlening. We moeten flink bezuinigen. Dat betekent dat we gaan selecteren aan de poort. Iedereen kan nu bij ons aankloppen. Heel zwart-wit geeft mensen dat het idee: ‘De gemeente gaat nu voor mij een schuldenregeling treffen.’  Gemiddeld krijgen wij per jaar 1000 aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Daarvan zijn vaak maar 200 gevallen na 3 jaar schuldenvrij. Om onze beperkte middelen efficiënter in te zetten, gaan we ons richten op die mensen die kans van slagen hebben. Dat wil zeggen: zijn ze financieel voldoende stabiel, nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid in het traject en zijn ze gemotiveerd?      

Je kunt er naar streven om alle mensen die zich aanmelden schuldenvrij te krijgen, maar de ervaring heeft ons geleerd dat dat een mission impossible is. Wat je voor die anderen kunt doen? Proberen ze te motiveren en ze financiële vaardigheden aanleren. Maar nogmaals, dat heeft alleen zin als mensen echt willen. Wij gaan het niet voor ze doen. Activerende schuldhulpverlening betekent dat mensen zelf aan de slag moeten, dat de wil om hun situatie te veranderen uit henzelf moet komen. Voor de echte probleemgevallen is er het beschermingsbewind, een uiterste redmiddel, gericht op stabilisatie.

Daarnaast is preventie een belangrijk onderdeel van ons concept. 3 jaar geleden heeft Arnhem zwaar ingezet op preventie, met succes. De landelijke stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening is aan ons voorbij gegaan.

We organiseren dit jaar twee bijeenkomsten voor gemeenten. In onze eerste bijeenkomst zal Nadja Jungmann de deelnemers meenemen in de landelijke ontwikkelingen, er volgt een toelichting op het wetsvoorstel en de consequenties voor de uitvoering en wij presenteren onze eigen aanpak. Tijdens de tweede bijeenkomst dit najaar staat preventie op het programma.

In de tussentijd bezoek ik de gemeenten uit onze regio en bespreek met hen het activeringsconcept en andere methoden om efficiënter en effectiever te werken. We worstelen allemaal met dezelfde problemen: vraag en antwoord matchen niet met elkaar, schuldhulpverleners komen steeds meer knel te zitten en we moeten meer doen met minder. Ik verwacht met onze nieuwe methode in ieder geval een deel van deze problemen te kunnen oplossen.”