Nieuwsbrief

Rotterdam: goede ervaringen met schulddienstverlening in de wijk

Rotterdam heeft al een jaar ervaring met een combinatie van schuldadvies in de wijk en centraal georganiseerde schuldbemiddeling en budgetbeheer. Rotterdammers kunnen bij één van de veertien VraagWijzers terecht voor vragen over welzijn, waaronder ook vragen over schulden en financiën. Deze VraagWijzers fungeren als eerstelijns loket. Daarnaast werkt Rotterdam met 42 wijkteams. Zij nemen op basis van signalen contact op met klanten voor een keukentafelgesprek. 

In de kantoren van de VraagWijzers zijn medewerkers van de Kredietbank Rotterdam (KBR) aanwezig. Op deze manier kunnen ze de consulenten van de VraagWijzers en/of leden van het wijkteam ondersteunen en klanten gericht adviseren. Als het nodig is, kunnen zij hen direct doorleiden naar de Krediet Bank Rotterdam voor tweedelijns hulpverlening.

Succesvolle proef
Al jaren kunnen Rotterdammers met allerlei vragen terecht bij de consulenten van de VraagWijzers. In 2013 voegde de gemeente als proef een aantal specialisten toe in de wijken Charlois, Noord, IJsselmonde en Hoogvliet: sociaal raadslieden, Wmo-consulenten, maatschappelijk werkers en adviseurs schulddienstverlening. Deze verbrede aanpak is zeer succesvol gebleken. Daarom zijn alle VraagWijzers in Rotterdam sinds januari 2015 verbreed.

Integrale aanpak
Hoofd KBR Gerard Neeleman: ‘Schulden zijn vaak verweven met andere leefgebieden. Het voordeel van deze werkwijze is dat we problemen snel en integraal kunnen aanpakken. Verschillende vakspecialisten werken kleinschalig samen en kunnen zo tot een integrale aanpak komen. Terwijl de KBR in de tweede lijn werkt aan het oplossen van problematische schuldsituaties van klanten, werken we vanuit de eerste lijn aan de financiële zelfdredzaamheid van klanten. Tweedelijns ondersteuning duurt daarom niet langer dan noodzakelijk. We voorkomen er uitval mee en verkleinen de kans op recidive.’

Het hele beeld
Vragen over geld, wonen, gezondheid en juridische kwesties zijn veelomvattend. Om te bepalen hoe een cliënt het best kan worden geholpen – wel of geen doorverwijzing naar een specialist van de VraagWijzer, KBR of ketenpartner - moet de VraagWijzer-consulent veel kennis van zaken hebben. Aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix, behandelt de consulent verschillende leefgebieden met de klant, zoals wonen, werk, inkomen en persoonlijke omstandigheden. ‘Doordat de Vraagwijzerconsulenten “breed uitvragen”, verbetert dit de informatiepositie van onze adviseurs schulddienstverlening bij de VraagWijzers. Ze kunnen zich dan ook meer richten op hun kerntaken. Na een jaar proefdraaien, ervaren we dat de kwaliteit van onze dienstverlening in de wijken is verbeterd.’

Meer bezoek
Rotterdammers weten inmiddels dat ze terecht kunnen bij de VraagWijzers voor advies over geld, gezondheid, wonen en juridische kwesties. Dit vertaalt zich in meer bezoek. In het eerste kwartaal van 2013 verwelkomden “Verbrede VraagWijzers” 25% meer nieuwe klanten dan gewone VraagWijzers. Daarnaast verminderde het aantal aanmeldingen bij de KBR met 30%. ‘Hieruit concluderen we dat de “poortwachterfunctie” van VraagWijzers goed functioneert.’

Er zijn natuurlijk nog wel wat verbeterpunten. ‘In de relatie tussen de generalist (VraagWijzer-consulent) en de specialist bijvoorbeeld. Hoeveel vragen handelt de consulent zelf af, en wanneer verwijst hij of zij door naar de specialist? Ook is er onder meer behoefte aan meer casusregie. Maar de aanpak werkt.’