Nieuwsbrief

Maart 2015

Inhoud

In deze nieuwsbrief: gemeenten en beschermingbewind, subsidie aanvragen in 2015, schulddienstverlening in de wijk, beslagregister van start, ervaringen met diagnose-instrument Traject51 en eerste les schuldpreventie in het mbo. ...

→ lees dit bericht

Kosten beschermingsbewind beperken met wettelijke instrumenten

Steeds meer mensen komen onder het regime van het beschermingsbewind. De kosten ervan betalen gemeenten vaak vanuit de bijzondere bijstand. Gemeenten willen hier meer grip op krijgen. Dat kan. Er zijn verschillende (wettelijke) mogelijkheden die gemeenten kunnen aanwenden om meer grip op de kosten te krijgen. Ook samenwerking in de dienstverlening van gemeenten en bewindvoerders draagt daaraan bij. ...

→ lees dit bericht

Staatssecretaris Jetta Klijnsma volgt eerste les mbo-lesprogramma schuldpreventie

Woensdag 11 maart woonde staatssecretaris Jette Klijnsma de eerste les bij van Dossier Help Mij bij ROC Midden Nederland in Utrecht. Op verzoek van het ministerie van SZW heeft de Hogeschool Utrecht het lesprogramma ‘Dossier Help Mij’ ontwikkeld om jongeren te laten nadenken over het zelfstandig voeren van een eigen financiële huishouding. ...

→ lees dit bericht

Subsidieregeling armoede en schulden 2015

Er is dit jaar - net zoals in 2014 - weer vier miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schulden tegengaan. ...

→ lees dit bericht

Forensisch psychiatrisch centrum: schuldhulpverlening structureel toepassen

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel streeft ernaar patiënten op een veilige manier te laten terugkeren in de maatschappij. Schuldhulpverlening levert daar een belangrijke bijdrage aan. Naast betalingen aan slachtoffers, worden ook andere mogelijke schuldeisers opgespoord. ‘Het schiet natuurlijk niet op als er een deurwaarder op de stoep staat zodra je weer thuis bent.’ ...

→ lees dit bericht

Sociaal werkers en schuldhulpverlening: hoe werkt dat?

Sociaal werkers van de coöperatie Amaryllis vormen de spil van de negen sociale wijkteams in de gemeente Leeuwarden. Iedereen met vragen over geld en schulden komt bij hen terecht. Worden mensen beter geholpen in zo’n constructie? En hoe zorg je ervoor dat sociaal werkers het specialistische werk van schuldhulpverlening goed kunnen uitvoeren? ...

→ lees dit bericht

Rotterdam: goede ervaringen met schulddienstverlening in de wijk

Rotterdam heeft al een jaar ervaring met een combinatie van schuldadvies in de wijk en centraal georganiseerde schuldbemiddeling en budgetbeheer. Rotterdammers kunnen bij één van de veertien VraagWijzers terecht voor vragen over welzijn, waaronder ook vragen over schulden en financiën. Deze VraagWijzers fungeren als eerstelijns loket. Daarnaast werkt Rotterdam met 42 wijkteams. ...

→ lees dit bericht

Beslagregister gerechtsdeurwaarders van start

Januari 2015 heeft de eerste gerechtsdeurwaarder zijn derdenbeslagen aangemeld in het Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders. Eind 2015 zijn naar verwachting alle gerechtsdeurwaarders aangesloten op het register. De mooie start van het Beslagregister gerechtsdeurwaarders vond plaats op gerechtsdeurwaarderskantoor Snijder en met medewerking van Eurosystems, een van de softwareleveranciers voor de gerechtsdeurwaarders. ...

→ lees dit bericht

Amersfoort: passende schuldhulp met effectief diagnose-instrument Traject51

Sinds de introductie van Traject51 in 2011, werken binnenkort zestig gemeenten met dit online diagnose-instrument. Met succes. Zo is het aantal cliënten dat meerdere keren aanklopt voor hulp in Amersfoort verminderd van 26% in 2011 naar 14% in 2014. Als er een schuldregeling wordt aangevraagd, dan slaagt die bij drie kwart van de cliënten. En het aantal mensen dat het hulpverleningstraject niet afmaakt, is afgenomen van 18% naar 11%. ...

→ lees dit bericht