Nieuwsbrief

Show over geld is eerste stap

“Geef financiële educatie een vaste plaats in het curriculum van het basis- en middelbaar onderwijs, en we hebben over 20 jaar geen kredietbanken meer nodig”, stelt Geert van Oers, directeur van Kredietbank West-Brabant. 

Met een theatervoorstelling liet de gemeente Breda in november 2011 alle Bredase leerlingen uit groep 7 en 8 kennismaken met het thema ‘omgaan met geld’: een laagdrempelige stap richting preventief beleid, waar niet al te veel geld en tijd in gaat zitten. “Het was een hele aantrekkelijke show met muziek die de kinderen aansprak. Rappers en acteurs Mike E en Spike Y bekeken geldzaken van allerlei kanten en lieten de leerlingen meepraten”, vertelt Linsy Antonissen, preventiemedewerker bij de kredietbank. Van Oers vult aan: “De kinderen deden enthousiast mee en werden aan het denken gezet. Ik vond het een groot succes.”

Na de voorstelling
De voorstelling maakte onderdeel uit van de Week van het geld, een initiatief van Wijzer in geldzaken. Meer dan 600 leerlingen bezochten de show. Na afloop voerde Kredietbank-West Brabant een evaluatie uit onder de deelnemende scholen. Antonissen: “We zijn erin geslaagd om veel leerlingen en leerkrachten te bereiken en scholen hebben deze activiteit goed ontvangen.” Kredietbank West-Brabant heeft scholen ook gevraagd wat ze, naast een eenmalige activiteit, nog willen doen aan financiële educatie. Antonissen noemt als voorbeeld het geldexamen van Nibud. “Scholen zien het nut in van preventie onder scholieren, maar geven aan dat ze geen ruimte en middelen hebben voor aanvullende lessen.”

Financiële educatie verplicht
Van Oers maakt zich al jaren sterk voor financiële educatie als vast onderdeel van het curriculum: “Een theatervoorstelling bezoeken is heel leuk, maar brengt omgaan met geld niet structureel tussen de oren. Het is een eerste stap.” Hij ziet voor basisscholen en middelbare scholen een belangrijke taak om verder te gaan. “Hoe meer scholieren financiële vaardigheden aanleren, hoe minder mensen wij hier in de toekomst aan de balie krijgen. Over 6 jaar ga ik met pensioen. Ik hoop dat ik voor die tijd financiële educatie op de politieke agenda van Den Haag heb gekregen.”

Banken betrekken
Kredietbank West-Brabant wil dit jaar opnieuw een activiteit voor scholen organiseren tijdens de Week van het geld, bijvoorbeeld ouderavonden of gastlessen. Vorig jaar trok de gemeente Breda op met de Rabobank. Antonissen: “Banken vinden financiële educatie ook belangrijk en voor hen is dit een mooie manier om te laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien hebben zij de expertise. Ik raad iedereen aan daarvan gebruik te maken en de publiekprivate samenwerking op te zoeken.” 

Scholen opzoeken
Van Oers en Antonissen zijn beide van mening dat preventieactiviteiten, zoals in de Week van het geld, alleen succesvol kunnen zijn als er intensief contact is met de scholen. Van Oers: “Scholen hebben een overvol programma en zitten doorgaans niet te wachten op extra lesstof. Je moet het onderwerp daarom laagdrempelig introduceren, bijvoorbeeld met een eenmalige voorstelling. Zorg dat ze je leren kennen en je als partner gaan zien. Dus: de paden op, de lanen in!”  

Wilt u dit jaar ook een activiteit organiseren tijdens de Week van het geld? Neem contact op met Wijzer in geldzaken.