Nieuwsbrief

Maart 2012

Nieuwsbrief maart 2012

Normering buitengerechtelijke incassokosten Klantprofielen en integrale aanpak in de regio Nijmegen Show over geld is eerste stap De klas gaat over de kas Communicatie met schuldeisers In 5 sta ...

→ lees dit bericht

Klantprofielen en integrale aanpak in de regio Nijmegen

“Schuldhulpverlening is niet alleen een technisch verhaal. Het gaat voor een groot deel om gedrag.” Dat is een van de leerpunten die Jacqueline van der Jagt, beleidsmedewerker bij de gemee ...

→ lees dit bericht

Show over geld is eerste stap

“Geef financiële educatie een vaste plaats in het curriculum van het basis- en middelbaar onderwijs, en we hebben over 20 jaar geen kredietbanken meer nodig”, stelt Geert van Oers, di ...

→ lees dit bericht

De klas gaat over de kas

Leerlingen beheren zelf een kas en beslissen met elkaar waaraan ze hun geld uitgeven. Ook bedenken ze manieren om de kas te vullen. De Klasse!kas is een eenvoudige methode die basisscholen kunnen inze ...

→ lees dit bericht

Communicatie met schuldeisers

In het kader van het programma Op weg naar effectieve schuldhulp, voert de NVVK een aantal projecten uit. Doel: een betere samenwerking tussen schuldeisers en schuldhulpverleners. Eén van die p ...

→ lees dit bericht

In 5 stappen naar een oplossing

Een overzicht krijgen van alle uitstaande schulden en een begroting en een afbetalingsplan maken: dat zijn de belangrijkste zaken die schuldenaars kunnen regelen op www.zelfjeschuldenregelen.nl. Nibud ...

→ lees dit bericht