Nieuwsbrief

Meer aandacht nodig voor training

ANBO, belangenvereniging voor senioren, heeft altijd al een uitgebreid netwerk aan vrijwilligers gehad die ouderen helpen met financiële zaken, bijvoorbeeld de belastingaangifte. De motie Ortega-Martijn gaf ANBO, Nibud, het Rode Kruis en 12 andere vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om in te zetten op schuldhulpverlening door vrijwilligers.  

“Vrijwilligers die werken als ouderenadviseur of die helpen bij belastingaangiften komen wel eens situaties tegen waarbij sprake is van schulden of een risico op schulden”, vertelt Frank van der Aa, voorlichter bij ANBO. “Er is veel vraag naar hulp bij de thuisadministratie.” De zogenoemde Ortega-gelden, een subsidie van het ministerie van SZW aan ANBO, Nibud, het Rode Kruis en 12 andere vrijwilligersorganisaties, maakten het mogelijk activiteiten op te tuigen voor inzet en scholing van vrijwilligers in de schuldhulpverlening.

Bagage meegeven
“We zijn begonnen met het werven van vrijwilligers voor schuldhulpverlening, dat liep storm. Zo’n 140 mensen hebben zich aangemeld.” Vrijwilligers worden ingezet bij vroegsignalering, helpen bij de thuisadministratie en gaan, wanneer nodig, mee naar gesprekken met bijvoorbeeld de gemeentelijke kredietbank.
Met het subsidiegeld heeft Nibud speciale trainingen ontwikkeld voor vrijwilligers. “Een groot succes. Wij bieden deze trainingen aan binnen de ANBO-academie.” De trainingen zijn volgens Van der Aa een must: “Dat je als organisatie veel vrijwilligers binnenhaalt, is heel fijn, maar niet genoeg. Je moet ze ook voldoende bagage meegeven. Bovendien wil je als organisatie ook een bepaalde kwaliteitsstandaard kunnen leveren.”        

Dat training zeer gewenst is, blijkt wel uit het onderzoek dat Nibud en ANBO onlangs hebben uitgevoerd onder vrijwilligers. “Daarin heeft de helft van de ondervraagde vrijwilligers aangegeven behoefte te hebben aan training. En maar liefst een derde van de vrijwilligers gaat aan de slag zonder training, terwijl het hier toch om hele precaire zaken gaat. Van der Aa: “Je zou verwachten dat een gemeente zich daar toch wat meer mee bemoeit, zeker als het gaat om de kwaliteit die een vrijwilliger kan leveren. Natuurlijk is een vrijwilligersorganisatie verantwoordelijk voor de vrijwilligers, maar eindverantwoordelijke voor gemeentelijke schuldhulpverlening is de gemeente zelf.” Van der Aa is dan ook van mening dat gemeenten meer kunnen doen voor vrijwilligers, bijvoorbeeld door trainingen te subsidiëren.

Waardevolle aanvulling
Tot slot zou hij gemeenten meer willen betrekken bij schuldhulpverlening door vrijwilligers in het algemeen. “Het verbaast mij dat gemeenten soms nauwelijks op de hoogte zijn van de taken die vrijwilligers uitvoeren.” Met hun uitgebreide takenpakket vormen vrijwilligers een waardevolle aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. “Gemeenten missen een kans als zij de voordelen die vrijwilligers bieden niet op waarde weten te schatten.”