Nieuwsbrief

Grote vraag naar hulp bij thuisadministratie

Naast de gebruikelijke noodhulp en EHBO verleent het Rode Kruis ook veel hulp op sociaal-maatschappelijk gebied. Bij de afdelingen Utrecht en Den Haag bieden vrijwilligers mensen thuis hulp bij hun financiële administratie. Zo nodig begeleiden ze hen bij een schuldhulpverleningstraject van de Gemeentelijke kredietbank.

Anneke van der Meulen is coördinator administratief huisbezoek bij het Rode Kruis, Afdeling Utrecht Midden. Deze afdeling is bijna vijf jaar geleden begonnen met het project Administratief Huisbezoek. “Steeds vaker merkten wij dat onze cliënten behoefte hadden aan ondersteuning bij hun administratie. Daar lag dus een taak voor het Rode Kruis: wij helpen waar geen hulp is, maar waar wél hulp nodig is.”

Brede kennis
De administratieve hulp van het Rode Kruis bestaat uit vier peilers:

  • ordenen van de administratie
  • budgetteren
  • nagaan of het inkomen juist is en aanvragen van inkomensondersteunende regelingen
  • eventuele schulden in kaart brengen en afspraken maken met schuldeisers of begeleiden naar de Gemeentelijke Kredietbank voor schuldsanering.

Deskundigheid
Vaak blijken schulden onderdeel te zijn van een hoeveelheid aan problemen, bijvoorbeeld echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of psychosociale problemen. “Daar moet een vrijwilliger mee om kunnen gaan.” De activiteiten vragen dan ook meer dan alleen kennis van financiën. De vrijwilligers krijgen allemaal een basistraining. Daarnaast organiseert het Rode Kruis begeleidingsactiviteiten door het hele jaar heen. Wie behoefte heeft aan contact met andere vrijwilligers kan zich bijvoorbeeld opgeven voor intervisie. Wil een vrijwilliger tussentijds iets bespreken of heeft hij vragen, dan kan hij altijd bij een coördinator van het Rode Kruis terecht. Overigens hebben veel van de vrijwilligers al kennis van zaken voordat ze aan het vrijwilligerswerk beginnen. “Grofweg zijn er twee groepen vrijwilligers te onderscheiden:  gepensioneerden met een financiële achtergrond en young professionals die hun leven goed op de rails hebben, vaak  ook met een financiële achtergrond. Deze laatste groep wil iets doen voor de maatschappij, maar ziet het vrijwilligerswerk ook als een manier om zichzelf te ontwikkelen.”

“Voor de trainingen van vrijwilligers maken we in Utrecht vaak gebruik van het zogenoemde V-Team. Voorlichters van onder andere de Belastingdienst, Agis, de Sociale Dienst en de SVB geven voorlichting aan onze doelgroepen, maar ook aan onze vrijwilligers.” Van der Meulen is blij met deze manier van werken maar zou vrijwilligers het liefst veel meer professionele training geven. Geld is daarbij de grote drempel. “Wij hangen van potjes aan elkaar, het blijft moeilijk om structurele financiering te regelen voor een sociaal-maatschappelijk issue als schuldhulpverlening.”

Vrijwilliger vormt schakel
Officiële cijfers zijn nog niet voorhanden , maar Van der Meulen schat in dat de afdeling Utrecht tot nu toe ongeveer 200 mensen heeft geholpen. “We streven naar zelfredzaamheid, maar dat is in sommige gevallen niet haalbaar. Dan ben je blij als iemand uit de schulden is en met permanente hulp een schuldeloos bestaan kan leiden.”

Vrijwilligers kunnen volgens Van der Meulen een belangrijke schakel vormen in de schuldhulpverlening: “Zij zetten zich belangeloos in voor de cliënt, zonder bijbedoelingen. Zij hebben meer tijd en kunnen dan ook meer aandacht besteden aan de cliënt. Bovendien richten vrijwilligers zich niet alleen op het ordenen van de financiën, maar vervullen ze ook een sociale taak. En als je dit alles bij elkaar optelt, dan heb je het over een ongelooflijke meerwaarde.”