Nieuwsbrief

Studenten helpen thuis bij de administratie

In het Klapperproject helpen studenten Maatschappelijk werk en Dienstverlening van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen mensen thuis met hun administratie. Ze doen dit een jaar lang als stage, een paar uur per week. 

De gemeente Heumen en de Hogeschool bieden deze dienst al drie jaar aan. Per schooljaar melden dertig tot veertig studenten zich ervoor aan. Ketenpartners, zoals bijstandsconsulenten en leden van het sociaal wijkteam, signaleren in een vroeg stadium als mensen financiële problemen hebben. Zij wijzen deze doelgroep op de mogelijkheid om thuis hulp te krijgen bij de administratie.

Makkelijk informatie aanleveren

De studenten werken met een klapper. Daarin kunnen ze de administratie overzichtelijk ordenen in tabbladen. Dit biedt overzicht voor de cliënten. Ze kunnen met de klapper eventueel ook makkelijk complete informatie en bewijsstukken aanleveren bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor aanvragen schuldhulpverlening, kwijtscheldingen en minimabeleid.

Jenny Boonzaayer van de gemeente Heumen stelt dat het heel belangrijk is om goed georganiseerd te zijn. ‘Anders lukt het je niet een aanvraag in te dienen voor hulp.’ Boonzaayer zag in haar praktijk dat mensen slechts een deel van hun administratie meenamen naar de gemeente. ‘Vaak bleek dat er op de slaapkamer nog veel meer informatie lag.’

Daarom is het goed dat de studenten bij mensen thuis komen. ‘Als het veel werk is, of complex, gaan de studenten samen op pad. Voelen ze zich niet veilig, dan komen ze met de cliënten naar het gemeentehuis.’

Ondersteuning van de gemeente

De gemeente ondersteunt de studenten inhoudelijk. Bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen over de post/papieren en het ontdekken van crisissituaties. ‘Ook leren we de studenten dat ze grenzen moeten stellen en niet alles overnemen. En we helpen als een cliënt niet meewerkt. ‘ Het NIM Maatschappelijk Werk verzorgt de intervisies.

Is een klapper in dit digitale tijdperk wel van deze tijd, vroeg dagvoorzitter Jacqueline Zuidweg zich af. Wel degelijk! Deze cliënten zijn niet erg digitaal ingesteld. Ze doen het meeste op papier.