Nieuwsbrief

Samenwerken met welzijn in Leusden

Sinds januari dit jaar werkt in Leusden schuldhulpverlening samen met welzijn. De welzijnsorganisatie vormt de poort voor mensen met financiële problemen. 

Schuldhulpverlening is in Leusden geregeld via Stadsring51, die regionaal werkt. De welzijnsorganisatie werkt lokaal. ‘Aanleiding om de samenwerking met de welzijnsorganisatie aan te gaan, was de wens om lokaler en integraler te werken’, vertelt Esther Mouissie van de gemeente Leusden.

De welzijnsorganisatie bestaat uit een sociaal team en een basisteam, dat korte enkelvoudige hulpvragen behandelt. In het basisteam zijn ook jongeren- en ouderenwerkers vertegenwoordigd.

Inwoners van Leusden kunnen met hun financiële vragen terecht bij een speciaal loket van de welzijnsorganisatie. Jongeren worden bereikt op hun eigen plek, het jongerencentrum. Als de leden van één van de teams inschatten dat mensen schuldhulpverlening nodig hebben, worden ze doorverwezen naar de gemeente.

Deskundigheidsbevordering

Om inwoners van Leusden met financiële vragen zo goed mogelijk te helpen, volgden de leden van de sociale teams en basisteams een cursus van de schuldhulpverleners. Daarin was ook aandacht voor deskundigheidsbevordering, inclusief technische en juridische aspecten. ‘Niet al te zwaar, het gaat vooral om signaleren en doorvragen. Bijvoorbeeld als mensen zeggen: “meestal kan ik het wel betalen.”’

Binnenkort is er een evaluatie, waarin wordt onderzocht hoeveel mensen goed zijn geholpen. Maar de eerste ervaringen zijn goed, zegt Mouissie. ‘We krijgen minder vragen binnen bij schuldhulpverlening voor kort advies. Die worden nu afgevangen bij de welzijnsorganisatie. Dat was precies de bedoeling.’