Nieuwsbrief

Juli 2015

Inhoud

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor de vereenvoudigde beslagvrije voet, onderzoek naar jongeren en schulden en samenwerking met andere organisaties. ...

→ lees dit bericht

Kabinet kiest voor sterke vereenvoudiging beslagvrije voet

Eind juni stemde de ministerraad in met een drastische verandering van de manier waarop de beslagvrije voet wordt berekend. In een brief aan de Tweede Kamer schreef staatssecretaris Jetta Klijnsma hoe ze het systeem eenvoudiger, handhaafbaar en inzichtelijk wil maken. Een reëel bestaansminimum is daarbij de harde grens. ...

→ lees dit bericht

Jongeren met schulden: wat kunnen we doen?

Meer dan de helft van jongeren tussen 18 en 27 jaar heeft het afgelopen jaar een schuld gehad. Bij 14,5% van deze groep gaat het om een risicovolle schuldsituatie of betalingsachterstand. Dit blijkt uit het recente onderzoek ‘Voor mijn gevoel had ik veel geld’, dat Panteia in opdracht van het ministerie van SZW uitvoerde. Wat kunnen gemeenten voor deze groep doen? ...

→ lees dit bericht

Bank en overheid gaan meer samenwerken in schulddienstverlening

Staatssecretaris Jetta Klijnsma gaat met de banken onderzoeken hoe de aanpak rondom vroegsignalering en preventie verder kan worden versterkt. Ook wil ze met de banken onderzoeken hoe mensen (nog) meer financieel bewust gemaakt kunnen worden en kennis uitwisselen over de diensten van banken en gemeenten aan mensen met geldproblemen stimuleren. Ze schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). ...

→ lees dit bericht

Reactie Klijnsma op jaarcijfers NVVK: ‘We zijn er nog niet’

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening en het totale schuldenpakket is in 2014 toegenomen. Maar deze toename is wel minder dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma dat de cijfers haar hoopvol stemmen. ‘Maar we zijn er nog niet.’ ...

→ lees dit bericht

Regionale sociale dienst en banken werken samen in financiële educatie

De Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RSD AV) ABN-AMRO, Rabobank en SNS-bank hebben in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden de handen ineen geslagen om financiële educatie aan te bieden aan het voortgezet onderwijs. Het aanbod bestaat uit het lespakket ‘Ik en Geld’, dat de Nederlandse Vereniging van Banken ter beschikking stelt - ontwikkeld door Codename Future - en eventuele extra gewenste ondersteuning door de RSD AV en banken. ...

→ lees dit bericht

Roermond bezoekt werkgevers in kader van schuldhulpverlening

Klantmanager schuldhulp Astrid Julicher bezocht onlangs zes werkgevers om hen te informeren over het Loket Schuldhulp in Roermond. Haar bezoek werd op prijs gesteld, want de ondernemers waren niet of onvoldoende op de hoogte van schuldhulpverlening van de gemeente. Ook vonden ze het prettig met een deskundige te sparren over schulden bij werknemers. ...

→ lees dit bericht

Deventer en Salland Verzekeringen voorkomen opeenstapeling problemen

De zorgverzekering is vaak een van de eerste betalingen waar mensen mee stoppen als ze financiële problemen hebben. In Deventer werken Salland Verzekeringen en het Budget Adviesbureau Deventer samen om te voorkomen dat de problemen zich opstapelen. ...

→ lees dit bericht

Nijmegen: samenwerken met bewindvoerders loont!

Nijmegen werkt al vijf jaar samen met bewindvoerders. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten wisselen gemeente en bewindvoerders kennis en ervaring uit en maken ze afspraken. Bijvoorbeeld over aanvragen voor schuldhulpverlening of doorverwijzing naar de gemeente voor budgetbeheer en - coaching als alternatief voor beschermingsbewind. ...

→ lees dit bericht

Oktober 2015

...

→ lees dit bericht