Nieuwsbrief

Telecombedrijf neemt verantwoordelijkheid voor preventie

Onbetaalde rekeningen en incassotrajecten zijn voor de schuldenaar vervelend, maar ook voor het bedrijfsleven. T-Mobile probeert escalatie te voorkomen en neemt altijd zo snel mogelijk contact op met de klant. Inmiddels is het telecombedrijf ook actief op het gebied van preventie.

‘Als klanten hun rekening niet kunnen betalen, heb je een bedrijfseconomisch probleem’, zegt Judith Thompson, manager Public Affairs bij T-Mobile. ‘Maar dat is voor ons niet de enige reden om een preventief schuldenbeleid te voeren. Wij willen daarmee ook laten zien dat we een human brand zijn.’

Ingrijpende gebeurtenissen
In de meeste gevallen gaat het om mensen die te maken hebben met een ingrijpende gebeurtenis in hun leven, ervaart Thompson. ‘Denk aan de geboorte van een kind, verhuizing maar ook een scheiding of het overlijden van de partner.’ De publieke aandacht gaat vooral uit naar jongeren. Zo werd er tijdens de Week van het Geld in maart een debatbattle georganiseerd met als thema ‘Wiens telecomschuld is het eigenlijk?’.

Geen zicht op kosten
‘Ook wij richten onze speciale aandacht op jongeren’, vertelt Thompson. ‘Zodat zij beter in staat zijn hun kosten voor mobiele communicatie onder controle te houden.’ Thompson ziet dat veel jongeren geen zicht hebben op de kosten die zijn verbonden aan het gebruik van hun mobiele telefoon, bijvoorbeeld een toestel, MB’s, streamen of roaming en bellen in het buitenland. Daarnaast zijn er echt schrijnende fraudegevallen: ‘Meisjes die via internet een vriendje opduikelen en dan in een weekend 20 abonnementen op hun naam laten zetten. Het vriendje gaat er vandoor met de dure smartphones en het meisje zit met torenhoge rekeningen die ze helemaal niet kan betalen.’

Preventieve maatregelen
Iedereen die bij T-Mobile een abonnement wil afsluiten, krijgt een aantal kredietchecks op basis waarvan het bedrijf het risicoprofiel van de klant bepaalt. Maar jongeren die nog nooit zelf een abonnement hebben afgesloten, zijn niet terug te vinden via de kredietchecks. ‘Wij weten dus ook niet of ze risico lopen op het maken van schulden.’

T-Mobile heeft daarom verschillende andere maatregelen genomen om jongeren zo veel mogelijk te beschermen. Zo kunnen jongeren onder de 21 maar 1 abonnement op hun naam hebben.  Medewerkers nemen met nieuwe klanten de betalingsvoorwaarden door en leggen ook uit dat ze met een deel van de abonnementskosten hun toestel afbetalen. Dreigt een klant boven zijn bundel uit te komen, dan wordt de internetverbinding heel traag. Het maken van zogenoemde buitenbundelkosten is niet mogelijk bij T-Mobile. ‘Bij betaalachterstanden nemen wij altijd zo snel mogelijk contact op met de klant en proberen tot goede afspraken te komen. Soms gaan wij over tot kwijtschelding, daar staat wel een afspraak tegenover. Bijvoorbeeld het uitschakelen van alle betaalde diensten.’

Voorlichting op school
Tijdens de Week van het Geld heeft T-Mobile voorlichting gegeven op basisscholen. ‘Scholen hebben hier duidelijk behoefte aan. En voor kinderen is het een echte eyeopener als ze horen hoeveel geld ermee gemoeid is.’ Thompson vertelt dat T-Mobile graag betrokken blijft bij initiatieven als de Week van het Geld. Ook denkt het bedrijf nog na om iets te doen voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld met een lespakket. ‘Wij vinden dat je als telecomaanbieder een verantwoordelijkheid hebt bij preventie van schulden. Bovendien is het ook in je eigen belang, want onbetaalde rekeningen kosten jou als bedrijf veel geld.’

T-Mobile is samen met een aantal andere telecombedrijven op gesprek geweest bij staatssecretaris Klijnsma over het terugdringen van telecomschulden.

Lees meer in de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.