Nieuwsbrief

Sneller aan de beurt met digitale aanmelding schuldhulp

Een digitale aanmelding voor schuldhulp haalt drempels weg en maakt het proces efficiënter. De gemeente Haarlem heeft de papieren aanmelding afgeschaft. Resultaat: de bewerkingstijd van een aanvraag is gedaald van 45 naar 10 minuten.

Bob Voorsteegh, medewerker kwaliteit en innovatie bij de gemeente Haarlem is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de digitale aanmelding. ‘De afdeling Schulddienstverlening  wilde de processen efficiënter inrichten. Digitalisering helpt daarbij.’ Voorsteegh nam het technische deel voor zijn rekening, zijn collega Tina Van de Walle was verantwoordelijk voor de inhoud.

Alle informatie in 1 keer
De gemeente Haarlem verwerkt de aanvragen schuldhulp via het systeem Mens Centraal. Zo blijft de vaart in het proces. Met Mens Centraal hoeft een klant  informatie maar 1 keer te geven. Het systeem geeft de relevante informatie aan alle betrokken (hulp)instanties. Deze instanties hoeven de informatie dus niet nog een keer uit te vragen bij de klant. Bovendien hoeft de klant de deur niet meer uit dankzij de digitale aanmelding: alles is te regelen via het digitaal loket van de gemeente Haarlem.

Efficiëntie met DigiD
Voorsteegh denkt niet dat mensen buiten de boot vallen als gevolg van de digitale aanmelding. ‘Wie niet in staat is om een digitaal formulier in te vullen, zal ook vastlopen bij een papieren formulier. Dan heb je hoe dan ook hulp nodig.’ 
Een aanvraag schuldhulp kan met DigiD. Groot voordeel daarvan is dat het systeem veel informatie kan ‘voor invullen’. Dat betekent dat de klant minder hoeft in te vullen. En informatie wordt automatisch gecontroleerd met bijvoorbeeld de gegevens uit de GBA.
Een ander voordeel: klanten kunnen alleen compleet ingevulde aanvragen indienen. Als een klant een vraag vergeet, wijst het systeem hem erop dat er nog informatie ontbreekt. Ook dat scheelt weer veel tijd.

Maar wat doet de gemeente met de zogenoemde digibeten? Hayat Eddahmani, senior consultant schulddienstverlening: ‘In de bibliotheek kan iedereen bijvoorbeeld gebruikmaken van een computer. En wie echt niet weet hoe het moet, kan terecht bij de vrijwilligers van Humanitas of iemand krijgt een huisbezoek. Ook kunnen klanten worden geholpen in de Publiekshal, als ze een aanvraag indienen via de zelfbedieningszuilen. Een host kan daar met een code inloggen en dan via het BSN van de klant het aanvraagformulier oproepen.

Hulp van Humanitas
Voor schuldhulp werkt de gemeente nauw samen met Humanitas. Iedereen die zich aanmeldt voor schuldhulp krijgt bijvoorbeeld een verwijzing voor een afspraak. ‘Daar kun je letterlijk met je vuilniszak post komen. Een vrijwilliger neemt met de klant alles door en zorgt ervoor dat het dossier in orde is. Op die manier komt de klant goed voorbereid naar de intake, wat weer zorgt voor een snelle doorloop van het traject’, vertelt Eddahmani. 

Digitale aanmelding is succes
Eddahmani vindt deze manier van werken een verademing: ‘Vroeger hadden we hier kasten vol papier. Nu hebben we gewoon 1 digitaal systeem. En het verwerken van een aanmelding gaat veel sneller.’ Ook Voorsteegh is tevreden over de digitale aanmelding. ‘We hebben geen klachten gekregen van klanten.’ Voorsteegh kan dan ook iedereen aanraden om er maar gewoon mee te beginnen. ‘Je weet dat er bezwaren zullen komen van klanten omdat ze zich niet meer met papier kunnen aanmelden. Natuurlijk moet je deze klachten serieus nemen, maar laat je er niet al te veel door afschrikken. ’

Lees meer over de digitale aanmelding schuldhulp