Nieuwsbrief

Februari 2012

Nieuwsbrief februari 2012

Eerste kamer akkoord met wetsvoorstel Onderzoeksrapporten naar Tweede Kamer Convenanten maken schuldhulpverlening efficiënter Haal meer uit uw vrijwilligers Schuldhulpverlening werkt beter ...

→ lees dit bericht

Convenanten maken schuldhulpverlening efficiƫnter

Vroegsignaleren, doorverwijzen en stabiliseren. Dat zijn de belangrijkste voordelen van convenanten tussen schuldeisers enerzijds en gemeenten en kredietbanken anderzijds. NVVK heeft nu 13 convenanten ...

→ lees dit bericht

Haal meer uit uw vrijwilligers

Hoe geven gemeenten vorm aan geïntegreerd beleid voor schuldhulpverlening? En welke rol spelen vrijwilligers daarbij? Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de 15 ‘Spekman-projecten’ ...

→ lees dit bericht

Schuldhulpverlening werkt beter als er iemand naast je staat

Problematische schulden werken verlammend. Dan is het fijn als er iemand naast je staat en je op weg helpt, bijvoorbeeld een SchuldHulpMaatje. Dankzij de Ortega-gelden konden kerken in Nederland een v ...

→ lees dit bericht

Nibud maakt filmpjes over geld

Nibud heeft, in het kader van het ondersteuningsprogramma Op weg naar effectieve schuldhulp, een aantal filmpjes gemaakt. Doel hiervan is om voor zowel gemeenten als consumenten inzichtelijk te maken ...

→ lees dit bericht