Nieuwsbrief

December 2013

Nieuwsbrief december 2013

Tilburgse jongeren doen het zelf Samenwerken in strijd tegen armoede en schulden Bankrekening is basisbehoefte Besteding structurele armoedegelden AO en VAO Armoede en schulden Onderzoeken en s ...

→ lees dit bericht

Tilburgse jongeren doen het zelf

Jongeren met schulden verwachten dat de gemeente hun schuldenproblematiek oplost en hebben geen besef van hun inkomsten en uitgaven: een bekend beeld bij  hulpverleners. Zonder verandering in hou ...

→ lees dit bericht

Samenwerken in strijd tegen armoede en schulden

Er gebeurt in Nederland heel erg veel om schulden en armoede terug te dringen. Door het hele land vinden interessante activiteiten plaats, die prima bruikbaar zijn in andere gemeenten en regio’s ...

→ lees dit bericht

Bankrekening is basisbehoefte

Iedereen moet een bankrekening kunnen openen. Dus ook mensen die pech hebben gehad in het leven. Daarom is er het convenant voor de basisbankrekening. Ook voor mensen die in de schuldhulpverlening z ...

→ lees dit bericht

Onderzoeken en subsidies

Het ministerie van SZW heeft opdracht gegeven tot een aantal onderzoeken op het gebied van schuldhulpverlening en heeft verschillende subsidies toegekend voor projecten die zich richten op preventie e ...

→ lees dit bericht

Business case Aanpak armoede en schulden

Om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van armoede enschulden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opdrachtgegeven tot de ontwikkeling van business cases. Onderzoeksbureau Pan ...

→ lees dit bericht