Nieuwsbrief

Eindhoven wil schuldenaar zelfstandig maken

De gemeente Eindhoven doet een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners van de stad en streeft ernaar dat mensen zelf het heft in handen
nemen. Daarnaast legt Eindhoven meer focus op stabiliseren in plaats van op 100% schuldenvrij. 

“Bezuinigingen en de nieuwe wetgeving noopten ons tot herbezinning op ons beleid voor schuldhulpverlening”, vertelt Ton Sprangers, afdelingshoofd Schulddienstverlening bij gemeente Eindhoven. “Veel taken voeren we nu zelf uit, maar is het zinvol om dat in de toekomst te blijven doen? Zijn er partijen die dat beter en goedkoper kunnen?” Daarnaast heeft gemeente Eindhoven een kanteling gemaakt in het denken over schuldenaren en hun
problemen. De schuldenaar wordt geacht zelfstandig zijn problemen aan te pakken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn situatie. Sprangers: “Vroeger brachten mensen hun schoenendoos met onbetaalde rekeningen mee naar het loket met de vraag ‘kunt u het regelen of oplossen’. We sluiten niemand uit, kunnen ze op weg helpen en eventueel doorverwijzen. Maar verder zetten we vooral in op de eigen kracht en zelfstandigheid van de burger.”
In Eindhoven wordt dan ook niet meer gesproken over schuldhulpverlening, maar
over schulddienstverlening.

Klein versus groot
Tijdens 2 regiobijeenkomsten begin december heeft Eindhoven de ideeën over kanteling gepresenteerd. De eerste bijeenkomst was bedoeld voor de 16 regiogemeenten, waarvoor Eindhoven de back office van schulddienstverlening uitvoert. “Kleine gemeenten zijn vaak minder ver in de ontwikkelingen op het gebied van schulddienstverlening,”observeert Sprangers. “Ze hebben snel de neiging om naar de grote stad te kijken.” Eindhoven heeft het beleidsplan doorgenomen met de gemeenten en gaat in het nieuwe jaar snel een vervolgbijeenkomst voor de gemeenten plannen.

Belangen
Naast de bijeenkomst met de regiogemeenten heeft Eindhoven er 1 georganiseerd voor de ketenpartners. Ook bij deze partijen stond het beleid op het programma. “Wij vinden het belangrijk om met onze ketenpartners te bekijken waar we elkaar kunnen versterken. Het is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om voor de inwoners van de stad te staan. Wel merken we in zulke gesprekken dat de gemeente soms  andere belangen heeft dan andere partijen. Zo heeft de gemeente de opdracht algemeen beleid te ontwikkelen en uit te komen met de beschikbaar gestelde financiën.”  

Duidelijkheid
Daar ligt meteen een grote uitdaging voor de gemeente: “Goede dienstverlening met beperkte middelen betekent dat we niet alle partijen kunnen bedienen. En dat we moeten accepteren dat voor sommige mensen stabilisatie het hoogst haalbare is.” Sprangers vindt het dan ook belangrijk dat de gemeente goed onderbouwde keuzes maakt en duidelijk is in wat ze wel en wat ze niet doet.