Nieuwsbrief

Eigen kracht-conferentie voorkomt huisuitzetting

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard zet in op terugdringen van huurschulden en huisuitzettingen. Daarbij maakt Eigen Haard ook gebruik van de eigen kracht van huurders met een betalingsachterstand. Dankzij zogenoemde Eigen Kracht-conferenties worden familie en vrienden betrokken bij oplossing van de problemen.

“Er is ons heel wat aan gelegen om huurschulden terug te dringen en een huisuitzetting te voorkomen”, vertelt Erik Haitsma, buitendienstmedewerker bij Eigen Haard. Zijn ervaring is dat veel huurders met een betalingsachterstand angst krijgen voor de brievenbus en hun post niet meer openen. Een gesprek tussen huurder en woningcorporatie kan veel narigheid voorkomen. Bij 2 maanden huurachterstand doet Eigen Haard een melding bij Vroeg eropaf, een initiatief van Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk welzijn Amsterdam. Vroeg eropaf zoekt contact met de huurder en probeert met de huurder tot een afbetalingsplan te komen.

Als dat geen vruchten afwerpt, schakelt Eigen Haard uiteindelijk een deurwaarder in. Geeft die een ontruimingsvonnis af, dan betekent dat echter niet automatische ontruiming. Haitsma: “Ik ga op huisbezoek en bespreek met de huurder hoe de betalingsachterstand is ontstaan, wat hij tot nu toe heeft gedaan om die achterstand in te lopen en wat hij kan doen om weer op de rails te komen.”

Praten over oplossingen
Haitsma merkt dat veel huurders niet weten dat ze recht op huurtoeslag hebben, of dat er zoiets bestaat als schuldhulpverlening. “Uit een gesprek wordt al snel duidelijk of iemand er met een paar tips zelf wel uitkomt of echt hulp nodig heeft. Ik kan iemand verwijzen naar maatschappelijk werk, maar we kunnen ook besluiten om het in de vertrouwde sfeer te zoeken.” In dat laatste geval kan een Eigen Kracht-conferentie (EK-c) uitkomst bieden. Daarmee krijgt de huurder, wie het water aan de lippen staat, een laatste kans om ontruiming te voorkomen.

Winst voor iedereen
Deze conferenties zijn een initiatief van de Eigen Kracht Centrale en worden ingezet op verschillende vlakken van hulpverlening. Mensen uit  de naaste omgeving van de schuldenaar worden uitgenodigd voor een conferentie. Met elkaar maken zij een plan van aanpak dat de schuldenaar moet ondersteunen bij de oplossing van de schulden. Iedere deelnemer van de EK-c krijgt een taak toebedeeld, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de schuldenaar.
Eigen Haard draait sinds vorig jaar een pilot EK-c. Een geslaagde EK-c voorkomt niet alleen veel persoonlijk drama, maar bespaart ook veel geld. De organisatie en uitvoering van een EK-c kost ruim € 4.000. Een huisuitzetting kost al gauw het drievoudige, los van de kosten van maatschappelijke zorg voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben.

Taken verdelen
Stemt een huurder in met een EK-c, dan noteert Haitsma namen en contactgegevens van familieleden en vrienden die een rol kunnen spelen. Vanaf dat moment neemt de Eigen Kracht Centrale de coördinatie over. Tijdens de conferentie bekijken de aanwezigen met elkaar wie wat kan doen om de hoofdpersoon te helpen. “De een helpt met de administratie, een ander bijvoorbeeld met het zoeken naar betaald werk.” Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

“Uiteraard blijven wij betrokken”, zegt Haitsma. “We geven onze eisen mee, bijvoorbeeld dat de huurder zo snel mogelijk de opgelopen achterstand en de kosten die daar bovenop zijn gekomen,  terugbetaalt.” Blijkt dat onhaalbaar, dan schuift Eigen Haard aan om te bespreken wat er dan wel mogelijk is.

Netwerk versterkt motivatie
De kracht van een EK-c ligt volgens Haitsma in de betrokkenheid van bekenden. “Het probleem gaat van het individu naar de groep. En die groep kun je als schuldenaar niet in de steek laten, het gaat hier immers om je familie en vrienden. Het netwerk houdt je in de gaten en geeft daarnaast extra motivatie om te werken aan een oplossing.”