Nieuwsbrief

Betere communicatie met schuldeisers verhoogt effect schuldhulp

Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Dat is de hoofdboodschap die NVVK heeft voor schuldhulpverleners die efficiënter willen communiceren met schuldeisers. Met een aantal projecten heeft NVVK gewerkt aan een betere communicatie tussen schuldhulpverlening en schuldeisers.

“Wat mij opviel in alle gesprekken met schuldeisers, was dat ze echt wel willen meewerken aan een goed traject voor schuldhulp”, vertelt Gerda van Vrouwerf, projectleider bij de NVVK. “Voordat ik aan deze klus begon, werkte ik in de schuldhulpverlening. Daar heerste toch een beetje het beeld van schuldeisers die grijpen wat ze grijpen kunnen. Terwijl incassobureaus en deurwaarders juist steeds meer inzetten op tijdige actie om zo escalatie te voorkomen.”

Schuldeisers willen informatie
Binnen het programma Op weg naar effectieve schuldhulp heeft de NVVK 5 projecten uitgevoerd met subsidie van het ministerie van SZW. Uiteindelijk draaide het bij 4 van de 5 projecten om betere communicatie tussen schuldeisers en schuldhulpverleners. Van Vrouwerf is erg te spreken over de manier waarop schuldeisers hebben bijgedragen aan de verschillende projecten.

Volgens Van Vrouwerf staat of valt effectieve schuldhulp bij goed overleg. “Kom je afspraken na en als dat niet lukt, laat het de andere partij dan ook weten. Schuldeisers willen weten waar ze aan toe zijn.” Van Vrouwerf benadrukt dat het ook voor de schuldenaar prettig is als hij weet dat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen de hulpverlener en de schuldeisers. “Dat geeft vertrouwen.”

Belang voor beide partijen
Van Vrouwerf vindt dat beide partijen in het overleg bereid moeten zijn om zich in te leven in het belang van de ander: “Ga niet uit van eigen gewin, maar kijk met elkaar wat er nodig is om tot een schuldhulpverleningstraject te komen dat kans van slagen heeft. Voor de hulpverlener betekent dat dat je moet uitleggen hoe het traject in elkaar zit en waarom het bijvoorbeeld belangrijk is een stabilisatiefase af te spreken.” Uit de verschillende gesprekken bleek dat de meeste schuldeisers best begrip tonen en ook willen meewerken en waar nodig tijdelijk pas op de plaats maken.

Dat wil overigens niet zeggen dat schuldeisers alleen maar ruimte geven, ze willen daar ook iets voor terug. “Bijvoorbeeld informatie over de verdere gang van zaken. Of de zekerheid dat de schuldenaar zo snel mogelijk zijn huur weer gaat betalen.” Dergelijke afspraken zijn vastgelegd in de convenanten die de NVVK heeft afgesloten met diverse schuldeisers. “Daar moet je als schuldhulpverlener dan ook alert op zijn.”

Aan de andere kant vertelt Van Vrouwerf hoe belangrijk het is dat schuldeisers op hun beurt op tijd reageren op correspondentie van schuldhulpverlening. Op die manier kunnen de doorlooptijden voor schuldhulp gehaald worden.

Winst voor iedereen
Bij de uitvoering van de verschillende projecten viel het Van Vrouwerf op dat de NVVK helemaal niet heeft hoeven ‘leuren’ bij schuldeisers om in gesprek te komen. Veel schuldeisers zochten zelf contact met de NVVK. Niet zo vreemd, vindt Van Vrouwerf. “Zij hebben immers ook baat bij goed overleg. Hoe beter de samenwerking en gegevensuitwisseling, hoe sneller de schuldenaar gestabiliseerd kan worden en kan beginnen met een traject. En dat is toch wat iedereen uiteindelijk wil.”

Komend najaar verschijnen rapportages van de verschillende NVVK-projecten.  Deze rapportages worden onder andere gepubliceerd via de portal Effectieveschuldhulp.nl.  De nieuwsbrief zal u hierover verder informeren.