Nieuwsbrief

Amersfoort wil kennis delen

De gemeente Amersfoort werkt met een eigen screeningsinstrument voor schuldhulpverlening. En met vrijwilligers. Want zonder hen kan schuldhulpverlening  niet bestaan! Met de ervaringen in Amersfoort kunnen regiogemeenten hun voordeel doen. Erik Bakker, beleidsadviseur Sociale Zekerheid bij de gemeente Amersfoort  vertelt meer over de aanpak en de uitwisseling van kennis.

Begin april vond in Amersfoort voor de tweede keer een regiobijeenkomst plaats. Doel was om  goede ideeën uit te wisselen met de kleinere regiogemeenten. Zo vertelde Henk Kroon, directeur van Stadsring51, de Amersfoortse organisatie voor schuldhulpverlening, hoe Amersfoort de schuldhulpverlening opnieuw heeft ingericht. Bakker: “Als grote gemeente heb je meer mogelijkheden tot innovatie in de schuldhulpverlening. Kleinere gemeenten kunnen daarmee hun voordeel doen. Daarmee bedoel ik overigens niet dat wij wel eens zullen vertellen hoe het moet.” Amersfoort heeft, in vergelijking tot de regiogemeenten te maken met relatief grote aantallen in de schuldhulpverlening. Dat dwingt tot efficiënte organisatie van  schuldhulpverlening.  “Andere gemeenten kunnen, waar ze willen, onze werkwijze kopiëren.” 

Screeningsinstrument
Amersfoort kijkt in de eerste plaats naar de regelbaarheid van de schuldenaar en van het schuldenpakket. “We hebben zelf een screeningsinstrument ontwikkeld”, vertelt Bakker. “Het is een webbased vragenlijst waarmee we snel inzicht krijgen in de mogelijkheden van de schuldenaar. Daarnaast geeft het instrument aan welk traject het beste bij deze schuldenaar past. We hebben daarbij voor iedereen een aanbod.” Net als veel andere gemeenten gaat Amersfoort niet langer voor ‘iedereen schuldenvrij’, maar wordt er gestreefd naar het hoogst haalbare. “Het is waarschijnlijk dat er met deze kanteling meer stabilisatietrajecten dan saneringstrajecten zullen komen.”

Vrijwilligers
Een ander belangrijk onderdeel van de Amersfoortse aanpak is de inzet van vrijwilligers. Bij Stadsring51 zijn er op iedere professionele medewerker maar liefst 10 vrijwilligers actief. “Vrijwilligers kunnen voorlichting bieden en helpen bij de thuisadministratie of de aanvraag van bijvoorbeeld toeslagen. Wij kunnen zo langzamerhand niet meer zonder hen.” Bakker vermoedt dan ook dat de inzet van vrijwilligers in de toekomst een belangrijke pijler in de schuldhulpverlening zal worden. “Het is een manier om schuldhulpverlening betaalbaar te houden. Aan de andere kant blijf je als gemeente natuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit. Het is dan ook logisch om aandacht te hebben voor een goede training en coördinatie van de vrijwilligers.”

De komende tijd zal moeten blijken of Amersfoort en de regiogemeenten erin slagen de schuldhulpverlening  efficiënter en effectiever te maken. “Daarover kun je pas over enige tijd iets zeggen”, zegt Bakker. “We zullen onze huidige werkwijze verwerken in een beleidsplan. En in september organiseren we in ieder geval nog een regiobijeenkomst om na te gaan wat iedereen heeft kunnen doen met de uitkomsten van de vorige regiobijeenkomsten.”

Meer over schuldhulpverlening in Amersfoort vindt u in het evaluatierapport Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening, dat het Verwey-Jonker Instituut heeft ontwikkeld in opdracht van het ministerie van SZW.