Nieuwsbrief

April 2012

Nieuwsbrief april 2012

Rekentool Kosten en baten schuldhulpverlening aangepast Vtlb-calculator nog niet beschikbaar Aantal schuldsaneringen blijft stijgen Bestaansminimum door beslagleggingen steeds vaker aangetast On ...

→ lees dit bericht

Onderzoek naar schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de schuldhulpverlening. Hij onderzoekt hoe de overheid op een zorgvuldige manier om kan gaan met de belangen van mensen die schuld ...

→ lees dit bericht

Preventiemedewerker als spin in het web

Met activiteiten als poppentheater op basisscholen, ouderavonden en koffieochtenden heeft de gemeente Almere een verdiepingsslag gemaakt in preventieactiviteiten. Joost Foget, klantmanager schuldhulpv ...

→ lees dit bericht

Laaggeletterdheid kan schuldensituatie verergeren

Grote kans dat een aanzienlijk deel van de klanten van schuldhulpverlening niet in staat is om aanmaningen te lezen of contracten die zij hebben getekend, te begrijpen. Uit het onderzoek Opbrengsten i ...

→ lees dit bericht

Amersfoort wil kennis delen

De gemeente Amersfoort werkt met een eigen screeningsinstrument voor schuldhulpverlening. En met vrijwilligers. Want zonder hen kan schuldhulpverlening  niet bestaan! Met de ervaringen in Amersfo ...

→ lees dit bericht