Nieuws

Zorgverzekeringslijn.nl: goed geinformeerd over rechten en plichten

Moet ik zorgpremie betalen, nu ik 18 jaar ben geworden? Waarom zou ik zorgpremie betalen, want ik ben nooit ziek! Het lukt me niet de premie te betalen, wat nu? De teksten op de website van Zorgverzekeringslijn.nl geven aan dat mensen veel vragen hebben over zorgverzekeringen en/of onwetend zijn over hun rechten en plichten.

Zorgverzekeringslijn.nl maakt deel uit van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Het is een onafhankelijke organisatie voor vragen en advies over zorgverzekeringen. Mensen kunnen bellen en/of de website bezoeken. De sociaal-juridisch adviseurs richten zich vooral op jongeren, Nederlanders met een laag inkomen en sociaal kwetsbare mensen.

Contact met professionals

Daarnaast verzorgt Zorgverzekeringslijn.nl (gratis) lezingen en workshops voor scholen, zorgverzekeraars, (schuld)hulporganisaties, maatschappelijk werk, gemeenten en belangenverenigingen. Mirella Regeer van Zogverzekeringslijn.nl: ‘Professionals hebben veel deskundigheid om hun cliënten te helpen, maar ze kunnen uiteraard niet van elk detail op de hoogte zijn. De Zorgverzekeringswet is heel specifiek. Daarom geven wij er informatie over en bespreken we casussen op basis van intervisie.’ Vaak leidt deze samenwerking tot structurele vermindering van wanbetalers en onverzekerden. ‘Een schuld bij de zorgverzekeraar staat niet op zichzelf en een integrale aanpak biedt meer perspectief op daadwerkelijke verbetering van de situatie.’

Misverstanden

Op de website van Zorgverzekeringslijn.nl is helder uitgelegd hoe de wetgeving in elkaar zit en welke rechten en plichten mensen hebben. Dat is geen overbodige luxe, zegt Regeer: ‘De wet- en regelgeving is redelijk complex. Dat kan tot misverstanden leiden. Mensen zijn niet altijd even goed op de hoogte wat er gebeurt als je de premie niet betaalt of onverzekerd rondloopt.’ Regeer noemt een voorbeeld: ‘Als je bijvoorbeeld zes maanden je premie niet betaalt, word je aangemeld bij Zorginstituut Nederland en betaal je een (hogere) bestuursrechtelijke premie. Veel mensen – ook sommige professionals – denken dan dat ze daarmee hun schuld bij de zorgverzekeraar afbetalen of dat hun eigen risico is betaald. Dat is niet het geval. En zo zijn er veel meer misverstanden.’

Zelfstandig verder

In negen van de tien gevallen kunnen mensen na een gesprek of bezoek aan de website van Zorgverzekerlingslijn.nl zelfstandig verder. ‘We geven onze cliënten het gereedschap om bijvoorbeeld contact op te nemen met de belastingdienst voor zorgtoeslag en het juiste gesprek te voeren met de zorgverzekeraar. Een voorbeeld. Gemeenten schrijven dak- en thuisloze mensen uit, omdat ze geen vaste woon- en verblijfplaats hebben. Als deze cliënten niets doen, zijn ze onverzekerd. Wij adviseren bewijsmateriaal te verzamelen, waarmee ze kunnen aantonen dat ze in Nederland wonen. Denk aan bonnetjes.’ Regeer merkt de laatste tijd dat er meer nodig is dan een telefoongesprek. ‘De schuldenproblematiek neemt toe. Hierdoor komen meer mensen er niet meer zelf uit. Afhankelijk van de situatie, verwijzen we door naar gemeenten of hulporganisaties. Af en toe machtigt de cliënt ons om contact op te nemen met de zorgverzekeraars om een overzicht van de schulden te krijgen. Op basis daarvan kunnen we de cliënt verder adviseren.’

Professionals kunnen voor advies en informatie terecht bij Zorgverzekeringslijn.nl via 0800 64 64 644 of info@zorgverzekeringslijn.nl