Nieuws

Woningcorporatie Talis verlaagt huur voor lage inkomens

Corporatie Talis gaat de maximale huurprijs verlagen voor mensen met een inkomen tot 34.911 euro. De corporatie schat in dat ongeveer 1.000 huurders van deze maatregel profiteren. De woonlasten zijn voor hen gemiddeld verminderd met 50 tot 60 euro per maand.

Talis, actief in Nijmegen en Wijchen, bezit ruim 14.500 woningen. Daarvan is 95% sociale woningbouw. Voor veel huurders valt het niet mee om rond te komen. De huur is elke maand een grote opgave, merkt de corporatie. Om te voorkomen dat deze groep in financiële moeilijkheden komt, nam Talis maatregelen.

Behoud van huurtoeslag
In 2014 beperkte de woningcorporatie de huur van nieuwbouwwoningen tot gemiddeld 600 euro per maand voor de laagste inkomens. De eerste 43 worden na de zomer opgeleverd.
In juli verlaagt Talis de huur voor bestaande sociale huurwoningen tot maximaal 618,24 euro. Deze huurprijs is niet willekeurig gekozen. Met dit bedrag behouden de meeste huurders het recht op maximale huurtoeslag.
Manager Claudia van der Wel: ‘Met ingang van 1 juli voeren we onze jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging door. Die varieert van 2,5 tot 5 procent, tot de wettelijk toegestane maximale huurprijs van 710,68 per maand. Op deze manier belasten we huurders met een lager inkomen minder dan huurders met een hoger inkomen. Een belangrijke reden om de huur te verhogen, is dat we goede woningen in sterke wijken willen bieden. Daarom investeren we bijvoorbeeld extra in energiezuinigheid zonder daar een directe huurverhoging tegenover te zetten. Voor mensen met een jaarlijks inkomen tot 34.911 euro willen wij de beschikbaarheid en betaalbaarheid van onze sociale huurwoningen vergroten. Vandaar dat we de huur voor deze doelgroep verlagen.’

Betaalbaarheidsdialoog
De huur is een belangrijke kostenpost voor de laagste inkomensgroep, maar uiteraard niet de enige. ‘Betaalbaarheid is een complex vraagstuk dat je integraal moet benaderen. Wij zien onszelf dan ook als onderdeel van een maatschappelijk netwerk. In dat kader hebben wij eind vorig jaar in een door Talis georganiseerde betaalbaarheidsdialoog het initiatief genomen voor een onafhankelijk lokaal betaalbaarheidsfonds. Dit fonds verleent financiële steun aan mensen in situaties die niet in het bestaande systeem zijn voorzien. Het betaalbaarheidsfonds wordt gevoed door partijen die belang hebben bij een gezond huishoudboekje, zoals energieleveranciers en verzekeringsmaatschappijen. De gemeente heeft aangegeven dit initiatief nader te onderzoeken. Ondertussen gaan wij door met wat wij als sociale huisvester zelf kunnen bijdragen aan betaalbaarheid, zoals vroegtijdige signalering van betaalachterstanden en budgetcoaching.’

Mei 2015