Nieuws

Werkplaats Financiën Eindhoven: ‘Jij weet wat het is’

Op drie locaties in Eindhoven helpt de Werkplaats Financiën mensen met financiële problemen. Bijzonder is dat ervaringsdeskundigen deze hulp bieden. Dat werkt zeer drempelverlagend, zo is gebleken. Begonnen als bescheiden initiatief in een Buurtinfocentrum, klopten afgelopen anderhalf jaar 550 Eindhovenaren aan bij de Werkplaats Financiën. De vierde locatie komt eraan.

Eén van de drijvende krachten achter de Werkplaats Financiën is Caroline Beeris. Door ziekte raakte ze haar baan kwijt en kreeg ze schulden. ‘Ik deed heel veel om uit de ellende te komen, maar ik werd vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het was een zaak van lange adem om erachter te komen waar ik moest zijn voor hulp.’

Wegwijs in oerwoud van hulpverlening

Beeris wilde anderen deze lange weg besparen. Op een A4 schreef ze haar plan. Ze besprak het met twee andere ervaringsdeskundigen en een opbouwwerker van Lumens in Eindhoven. ‘We wilden Eindhovenaren met financiële problemen wegwijs maken in het oerwoud van hulpverlening, op een laagdrempelige manier.’

De opbouwwerker bracht de initiatiefnemers in contact met een aantal andere initiatiefnemers, zoals een vrijwilliger van het Klapperproject van Vrijwillige Hulpdienst, iemand van een zelhulporganisatie en iemand die vanuit zijn werk hiermee te maken heeft. Juni 2015 begon de Werkplaats Financiën met een inloopspreekuur in de wijk Gestel. ‘We waren gevestigd in het Buurtinfocentrum, waar Eindhovenaren voor allerlei zaken terecht konden.

De politie heeft er een spreekuur, er zijn verschillende hulporganisaties gevestigd en de gemeente heeft er een informatiewinkel.’ ‘Er was dus al veel aanloop, maar natuurlijk niet meteen voor ons. Dus we hebben toch nog veel aan promotie gedaan. Het bleek al snel een groot succes, de mond-tot-mond reclame kwam op gang.’

Straatkamer

Al snel moest de Werkplaats Financiën uitwijken naar een andere locatie. Een van de vrijwilligers haar man werkte voor Woonbedrijf en tipte Beeris over de ‘Straatkamer.’ Een ruimte waar allerlei zaken voor de buurt werden georganiseerd, zoals koken en activiteiten voor kinderen. Er werd echter niet optimaal gebruik van gemaakt, dus de Werkplaats Financiën kon er voor twee dagen per week ‘kantoor houden’. Ook dat was al snel te weinig. Nu kunnen Eindhovenaren er op dinsdagochtend terecht voor een inloopspreekuur, en op maandag, donderdag en vrijdag voor vervolgafspraken.

Alles, behalve belastingaangifte

‘We doen inmiddels meer dan mensen de weg wijzen in de hulpverlening. We helpen met alles, behalve met de belastingaangifte.’ Bezoekers komen vaak met een plastic zakken binnen, vol ongeopende post. De Werkplaats Financiën maakt een begroting voor de vaste lasten, stelt een schuldenoverzicht op, benadert schuldeisers, verwijst naar sociaal raadslieden als de beslagvrije voet in beeld komt en ondersteunen bewoners om een andere bewindvoerder te vinden als mensen slechte ervaringen hebben bij hun huidige bewindvoerder. ‘Als sanering nodig is, zorgen wij er samen met de bewoners voor dat alles op orde is voor de aanvraag van de sanering. We hebben nauwe contacten met de generalisten van de wijkteams Wijeindhoven. Zij zorgen voor de aanvraag van de schuldsanering. Maar we doen er natuurlijk alles aan om dat te voorkomen, omdat het stimuleren naar zelfredzaamheid bij ons hoog in het vaandel staat.’ De laatste tijd legt de Werkplaats Financiën zich ook meer toe op preventie. Een vrijwilliger heeft bijvoorbeeld lezingen op scholen en er wordt ook financieel advies gegeven. ‘We zijn erin geslaagd om zo’n 20 mensen buiten de sanering te houden, maar dat moeten er natuurlijk veel meer worden.’

"Jij weet wat het is"

De Werkplaats Financiën is inmiddels goed bekend in Eindhoven. Naast de Straatkamer van Woonbedrijf, zijn er nog twee locaties waar mensen terecht kunnen en een vierde wordt binnenkort geopend. Het op ‘gelijke voet’ werken is de sleutel van het succes. ‘Als ik vertel over de Werkplaats Financiën en over ons, zie ik vaak al veel spanning verdwijnen. "O, jij weet dus ook wat het is", hoor ik vaak zeggen. En: "Jullie hebben aan een half woord al genoeg."

Hulp bij achterstallige ziekenpremie

Tijdens de Sociale Top in Eindhoven, werd een nieuw plan gesmeed. Beeris sprak er met een aantal genodigden over oplossingen om in een vroegtijdig stadium Eindhovenaren te ondersteunen. ‘We denken aan een bonus als mensen zich melden bij WIJeindhoven of bij Werkplaats Financiën voor hulp wanneer er een betaalachterstand is bij de zorgverzekeraar. Mogelijk kan de gemeente dan de schuld bij de zorgverzekeraar kwijtschelden. Hoe dat er precies uit komt te zien, weten we nog niet omdat we hierover nog in overleg moeten.’