Nieuws

Vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Veel gemeenten vragen zich af hoe ze de privacy van debiteuren kunnen waarborgen bij vroegsignalering. 

In het kader van het project Landelijke Uitrol Vroegsignalering Schulden heeft Bureau PBLQ een handreiking opgesteld waarin staat hoe gemeenten dit kunnen doen. 

Het onderzoekbureau stelt dat het goed mogelijk is om de privacy te waarborgen, mits aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan. Zo is het belangrijk dat gemeenten vroegsignalering expliciet opnemen in hun integrale schuldhulpverleningsplan, zoals dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld.