Nieuws

Veel publiciteit rondom individuele toetsing toelating schuldhulpverlening

Staatssecretaris Klijnsma stelt dat iedereen die bij de gemeente aanklopt voor schuldhulpverlening, individueel moet worden bejegend. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gaat uit van brede toegankelijkheid. Mensen die op basis van algemeen geformuleerde weigeringgronden de deur wordt gewezen, adviseert de staatssecretaris naar de gemeenteraad, de ombudsman - of in het uiterste geval - de rechter te stappen, maar ze hoopt dat het niet zover komt. Klijnsma zei dit donderdag 14 mei jl. tegen de NOS.

Het bericht werd door verschillende andere media opgepakt, waaronder Nu.nl, de Tros Nieuwsshow en NRC Handelsblad.
De achtergrond is een onderzoek van de Hogeschool Utrecht, waaruit blijkt dat veel gemeenten strenge criteria toepassen voor toelating tot schuldhulpverlening. Zij hebben onder meer verschillende varianten van weigeringgronden in de beleidsregels opgenomen.

Gemeenten kunnen op basis van de wet regels stellen over de toegang tot schuldhulpverlening en weigeringgronden formuleren. Maar ze mogen mensen pas weigeren nadat ze een afweging hebben gemaakt op basis van individuele omstandigheden.

Op onze website publiceerden we eind maart een uitgebreide toelichting over wat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gemeenten op dit gebied voorschrijft.