Nieuws

Vebego start programma voor medewerkers met financiële problemen

Onlangs is facilitair dienstverlener Vebego gestart met het programma ‘financiële vitaliteit’. Dit traject is bedoeld voor medewerkers die (weer) zelfredzaam willen worden op financieel gebied. Dat wil zeggen dat ze in de toekomst hun financiële situatie onder controle kunnen houden en géén nieuwe schulden maken.

Vebego heeft in 2014 onderzoek laten doen naar financiële problemen bij medewerkers. Daaruit bleek dat schulden een groot vraagstuk zijn. Naar aanleiding hiervan startte het familiebedrijf in 2015 met een pilot met drie dienstverleners op het gebied van schuldhulpverlening. Annette van Waning, Head of CSR bij Vebego: ‘We onderzochten onder meer welke methoden wel en niet werken en wat onze medewerkers prettig vinden. Aan welke ondersteuning hebben zij behoefte? En hoe willen ze worden geholpen? Willen ze bijvoorbeeld een telefonisch of persoonlijk gesprek? Thuis of op het werk?’

Persoonlijke voorkeuren

Uit de pilot bleek een voorkeur voor een persoonlijk gesprek. De locatie varieerde. Sommige mensen wilden een gesprek bij hen thuis, anderen op een andere locatie. Bijvoorbeeld vanwege culturele overwegingen. ‘We zijn blij dat we dit hebben onderzocht, want hieruit blijkt dat dit erg persoonlijk is. Als werkgever hadden we makkelijk een verkeerde inschatting kunnen maken.’ Op basis van deze en andere gegevens ontwikkelden Vebego en een partner het stappenplan, dat de bedrijven kunnen ‘adopteren’.

Vrijwilligheid

Kern van dit plan is vrijwilligheid. Werknemers met financiële problemen kunnen hiervoor bij hun leidinggevende terecht, die hen vervolgens in contact brengt met de BudgetCoach Groep. Op basis van een uitgebreide intake wordt de financiële situatie in kaart gebracht. Ook beoordeelt de medewerker van de BudgetCoach Groep de motivatie van de medewerker om de problemen op te lossen. Afhankelijk van de problematiek, kan de financiële hulp variëren van financieel advies en budgetcoaching tot budgetbeheer. Als de schulden zo hoog zijn opgelopen dat schuldsanering nodig is, verwijst Vebego door naar de gemeente. Het dossier dat de BudgetCoach Groep heeft opgesteld is - met toestemming van de medewerker - beschikbaar voor de gemeente.

Workshop voor leidinggevenden

Op verzoek van de Vebego-bedrijven kan - in overleg met de BudgetCoach Groep - een workshop voor leidinggevenden worden georganiseerd om financiële problemen bij medewerkers te signaleren. ‘De juiste signalen opvangen is niet eenvoudig. Als iemand zich regelmatig ziek meldt met bijvoorbeeld hoofdpijn, kan er iets anders aan de hand zijn. Maar dat hoeft niet. Dus je moet oppassen dat je niets verkeerds zegt.’ Een gesprek, waarin ook wordt gevraagd hoe het thuis gaat, kan heel verhelderend werken. ‘Ik sprak laatst een collega, die mij vertelde over een medewerkster die op een bepaalde dag eerder naar huis wilde. Dat gebeurde steeds vaker. Tijdens een gesprek bleek dat de medewerkster op die dag naar de voedselbank moest.’

Opbrengsten

Wat het programma ‘Financiële vitaliteit’ precies gaat opleveren voor bedrijf en de medewerker, kan Van Waning nu nog niet precies zeggen omdat het bedrijf pas is gestart met het programma. Op basis van gegevens van het Nibud, verwacht Van Waning wel een reductie van het ziekteverzuim en besparing op administratieve kosten. ‘In onze branche komen financiële problemen veel voor. Het Nibud schat in dat werknemers met financiële problemen twintig procent minder productief zijn. Verwerken van een loonbeslag kost minstens een uur. En het ziekteverzuim varieert van negen tot veertien dagen per jaar per medewerker. Hieruit blijkt dat er veel te winnen is. Allereerst voor de medewerker, maar ook voor de werkgever.’