Nieuws

Tilburg trekt extra geld uit voor schuldhulpverlening

De gemeente Tilburg trekt tot en met 2020 extra geld uit - bijna € 4,5 miljoen - om mensen met problematische schulden te helpen. Het schuldenoffensief is een aanvulling op de bestaande schuldhulpverlening.

In Tilburg komen jaarlijks 4.000 vragen binnen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Maar er zijn nog veel mensen die niet om hulp vragen, terwijl ze die goed zouden kunnen gebruiken. Tilburg gaat deze mensen actief opsporen en benaderen om hen te behoeden voor ergere schulden. Bij complexe schulden biedt de gemeente maatwerkoplossingen aan. Ook organisaties als het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden betrokken bij het opsporen van mensen met schulden.

Ondersteuning voor bewindvoerders

Sommige bewindvoerders hebben mogelijk onvoldoende tijd om een dossier voor een schuldregeling door te zetten naar de gemeente. Tilburg biedt hen dan hulp met inzet van eigen medewerkers (handen). Ook brengt de gemeente kennis, wetende hoe complex schuldenproblematiek is en hoeveel juridische, fiscale en financiële kennis je moet hebben. De gemeente bespreekt die dilemma's en zorgt waar mogelijk voor een doorbraak, zodat ook deze dossiers richting schuldregeling kunnen.

Bespreken financiële situatie

Mensen die zich melden bij het loket Werk & Inkomen hebben vaak te maken met een terugval in hun inkomen. Tilburg vindt dat een goed en logisch moment om met hen hun financiële situatie te bespreken.

Wajongers, WW-ers, AOW-ers Om Wajongers en WW-ers met schulden in beeld te krijgen en te helpen gaat Tilburg samenwerken met het UWV. Om ouderen met een AOW te bereiken gaat de gemeente samenwerken met de SVB.

Financiële APK

Door samen te werken met de woningcorporaties wil Tilburg verder als extra service een ‘financiële APK’ aanbieden aan nieuwe huurders in de zogenoemde impulswijken, de arme wijken van Tilburg.

Financiële ambulance

Met de stichting De Vonk richt de gemeente een financiële ambulance in: een in schulden gespecialiseerd team, dat waar nodig langsgaat bij mensen met een zeer acute financiële hulpvraag.

Woningcorporaties en zorgverzekeraars

Met woningcorporaties en zorgverzekeraars spreekt Tilburg af dat zij de gemeente waarschuwen als ze merken dat inwoners betaalachterstanden hebben. Medewerkers van de schuldhulpverlening kunnen deze inwoners dan bijtijds benaderen, voordat hun schulden mogelijk uit de hand lopen.

Ondersteuningsfonds

Daarnaast heeft Tilburg budget vrijgemaakt om een oplossing te vinden voor compleet vastlopende dossiers, waarbij door een combinatie van conflicterende wet/regelgeving een doorbraak nodig is. Overigens gaat de gemeente hier zeer terughoudend mee om. Gelijkberechtiging staat bovenaan de prioriteitenlijst als het gaat om schuldregeling.