Nieuws

Te weinig aandacht voor financiële problemen nieuwkomers

Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan de financiële problemen waarmee veel nieuwkomers worstelen. Geldzorgen kunnen de integratie van statushouders namelijk belemmeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en partners naar de zelfredzaamheid van nieuwkomers.

Gemeenten houden zich druk bezig met de integratie van statushouders. De nadruk ligt daarbij sterk op werk, en minder op financiële en sociale zelfredzaamheid. Volgens het onderzoek is het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen, eigen risico en afrekeningen zo complex dat de nieuwkomers, die vaak de taal nog onvoldoende beheersen, snel schulden maken.

Luxeproducten
Het onderzoek richtte zich op de situatie in drie gemeenten: Peel en Maas, Lelystad en Pijnacker-Nootdorp. Daaruit blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de bestedingspatronen van enerzijds nieuwkomers en anderzijds EU-arbeidsmigranten. Nieuwkomers geven toeslagen meteen uit en besteden eerder geld aan luxeproducten, zoals een grote tv of een elektrische fiets. EU-arbeidsmigranten komen vaak naar Nederland om geld te sparen. Zij krijgen vooral te maken met uitbuiting.