Nieuws

SZW spreekt met VenJ en EZ over opkopen en doorverkopen van schulden

Bijna een op de vijf Nederlandse huishoudens heeft risicovolle schulden. Driekwart tot een miljoen mensen heeft zelfs te maken met een schuld waarbij de rente- en aflossingskosten hoger zijn dan de maandelijkse aflossing zelf. Dat blijkt uit een onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Nieuwsuur. Staatssecretaris Klijnsma schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er gesprekken zijn met de ministeries van VenJ en EZ om de wenselijkheid van een verbod op het opkopen en doorverkopen van schulden te verkennen.

Schuldkopers kopen oude schulden en openstaande facturen bij bijvoorbeeld banken, nuts- en telecombedrijven, woningcorporaties en webshops.

Botte incassomiddelen

Voor het innen van overgenomen schulden worden botte incassomiddelen gehanteerd, zoals het leeghalen van rekeningen, óók als je leeft van een uitkering. Bovendien oefenen schuldkopers druk uit op schuldenaars om te betalen. Schuldkopers stapelen bijvoorbeeld boete op boete en rente op rente. Daardoor betalen schuldenaars andere rekeningen niet, met als gevolg een nieuw incassoproces en eventuele gerechtelijke maatregelen.

Rente

Het einde van een schuld lijkt voor de schuldkopers overigens niet interessant te zijn: ze laten schuldenaars liever langdurig rente betalen. Rente is zo in feite niet langer een manier om betalingsrisico’s af te dekken, maar verwordt tot een instrument om geld uit schuldenaars te trekken.

Efficiency

De schuldhulpverlening doet al jaren pogingen om schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders te bewegen om op een humanere wijze schulden te innen. Dat is lastig bij gewone schuldeisers, maar nog moeilijker bij bedrijven die schulden kopen om er geld aan te verdienen.

De grote banken hebben tijdens de economische crisis hun volledige bijzonder-beheerafdelingen, waar rekeninghouders met achterstanden worden behandeld, van de hand gedaan. Daardoor kwamen duizenden klanten bij incassobureaus terecht. De incassosector benadrukt dat het om efficiency gaat; de branche heeft nu eenmaal meer ervaring met ‘wanbetalers’.

Zorgplicht

Joke de Kock, oud-voorzitter van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, stelt echter dat banken en verzekeraars een zorgplicht hebben om debiteuren te helpen in moeilijke omstandigheden. Bij een onjuiste inschatting of gewijzigde omstandigheden moeten deze instellingen hun best doen ervoor te zorgen dat mensen terugbetalen. Ze weten immers dat bij verkoop van een vordering de koper met agressie en hoge kosten hun klanten gaan benadelen. Door schulden te verkopen aan incassobureaus, waarvoor veel minder strenge verplichtingen bestaan, ontwijken banken hun plicht. De Autoriteit Financiële Markten is het ermee eens dat een bank die een lening verstrekt verantwoordelijkheid voor de klant moet nemen.