Nieuws

Steeds meer werkgevers actief in schuldpreventie

Steeds meer werkgevers en sectoren ontwikkelen activiteiten om problematische schulden bij werknemers te voorkomen. Zo heeft vrachtwagenbouwer Scania uit Zwolle met CNV Vakmensen een preventieprogramma opgezet. En gaat de luchtvaart 350 medewerkers helpen met onder andere workshops schuldhulpverlening, schuldhulpcoaches en een nazorgtraject. Hoe doen ze dat? 

Werkgevers hebben een belangrijke rol in schuldpreventie. Zij kunnen immers in een vroegtijdig stadium het ontstaan van schulden signaleren en verantwoord financieel gedrag bevorderen. Niet alleen werknemers hebben daar baat bij, maar ook werkgevers zelf. In het onderzoek ‘Schuldhulpverlening in bedrijf’ schat meer dan de helft van de honderd ondervraagde werkgevers in dat maximaal negen verzuimdagen per jaar gerelateerd zijn aan financiële problemen. Ook voor Scania Zwolle was dit aanleiding om in actie te komen, evenals de toenemende loonbeslagen en de daarmee gepaarde administratieve lasten voor het bedrijf.

Cursus ‘Omgaan met geld’
Scania biedt al een aantal jaren hulp aan bij de schuldproblematiek. Deze ondersteuning wordt nu uitgebreid met de cursus ‘Grip op je Knip’ van CNV Vakmensen. In november en december 2014 kregen medewerkers voorlichting hoe ze schulden kunnen voorkomen en tips over budgetteren, sparen en bezuinigen. Na afloop van deze informatiebijeenkomsten konden werknemers zich inschrijven voor de cursus ‘Omgaan met geld’, waar ook partners aan kunnen deelnemen. De trainer verwijst zo nodig door naar een budgetcoach of een belastingexpert van de CNV. Ook volgden 100 leidinggevenden een training bij de CNV om schuldproblemen te herkennen, te helpen bij financiële problemen en zo nodig gericht door te verwijzen. CNV is overigens niet de enige organisatie die werkgevers ondersteunt. Zij kunnen bijvoorbeeld ook terecht bij sommige gemeenten en bij NIBUD voor trainingen en advies.

Vertrouwensfuncties
Specifiek voor medewerkers met een vertrouwensfunctie kunnen schulden verstrekkende gevolgen hebben. Zo mogen werkgevers in de luchtvaartsector deze medewerkers niet inzetten zonder verklaring van geen bezwaar van de AIVD. Medewerkers in een vertrouwensfunctie kunnen hun baan verliezen als de AIVD deze verklaring intrekt. In het kader van het Sectorplan Luchtvaart krijgen 350 medewerkers die geconfronteerd worden met (dreigend) loonbeslag en financiële problemen workshops aangeboden, schuldhulpcoaches en een nazorgtraject. Ook worden voor alle medewerkers preventieprogramma’s ontwikkeld en bijeenkomsten georganiseerd. Het programma wordt medegefinancierd door het ministerie van SZW.