Nieuws

Sociale Dienst Drechtsteden pakt in- en uitstroom bronheffing aan

Wie een betalingsachterstand heeft van zes maanden bij de zorgverzekeraar, wordt als wanbetaler aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut houdt de premie dan in op het inkomen. Deze premie bedraagt 130% van de standaardpremie, ruim 150 euro per maand. Vooral voor mensen met een uitkering is dit een groot bedrag. Daarom wil de Sociale Dienst Drechtsteden zoveel mogelijk voorkomen dat cliënten in dit bestuursrechtelijke premieregime terechtkomen en als ze er toch in zitten, hen er weer snel uit helpen.

Begin 2013 kreeg de Sociale Dienst Drechtsteden te maken met een forse toename van WWB-cliënten die de premie van de zorgverzekering niet hadden betaald. Daardoor kwamen ze in de het bestuursrechtelijke premieregime terecht met als gevolg een hogere maandpremie en een oplopende schuld. Aanleiding voor de afdelingen Budgetadvies & Schuldbemiddeling, Backoffice en Klantenservice om een preventief en curatief project te starten.

Premie inhouden, achterstand wegwerken

Op basis van gegevens van het Inlichtingenbureau en het eigen bestand, inventariseerde de sociale dienst welke cliënten meer dan twee maanden betalingsachterstand hadden bij de zorgverzekeraars. Medewerkers van klantenservice belden hen op. ‘We vertelden wat de gevolgen kunnen zijn als de achterstand verder oploopt. Ook boden we aan om de premie in te houden op de uitkering plus een maandelijks bedrag van 25 euro om de betalingsachterstand weg te werken. Dit gebeurde uiteraard op vrijwillige basis’.

Cliënten uit de bronheffing

Mensen die al in de bronheffing zaten, werden eveneens gebeld. ‘We nodigden hen uit voor een budgetgesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de bronheffing op te heffen. Cliënten die alleen een schuld hadden bij de zorgverzekeraar – niet hoger dan 1.000 euro - boden we een lening aan, zodat ze weer een aanvullende verzekering konden afsluiten. Als mensen meer schulden hadden, verwezen we hen door naar schuldhulpverlening om een regeling te treffen met alle schuldeisers.’

60% op gesprek

Van de 434 benaderde cliënten is 60% op gesprek geweest. De meeste mensen waren geholpen met advies over mogelijkheden om hun budget te verruimen (keuzes maken in budget, corrigeren van de beslagvrije voet, etc.). Zes cliënten kregen een lening om de schuld bij de zorgverzekeraar te voldoen en voor 33 mensen is een betalingsregeling getroffen. Een kwart van de gescreende cliënten had meerdere schulden en werd doorverwezen naar schuldhulpverlening.

Uit de evaluatie is gebleken dat cliënten het prettig vonden dat de sociale dienst contact met ze opnam om over hun financiële situatie te praten. ‘Veel cliënten hadden een beperkt budget. Ze waardeerden het dat de sociale dienst met ze wilde meedenken.’

Preventie in andere vorm

Cliënten die een betalingsachterstand hebben bij de zorgverzekeraar, maar nog niet in de bronheffing zitten kunnen bij de Sociale Dienst Drechtsteden nog steeds de premie in laten houden op de uitkering en eventueel 25,- per maand aflossen. ‘Echter: als je geld inhoudt op de uitkering om de premie te betalen en achterstanden in te lopen, zijn mensen wel geholpen maar er is geen lerend effect. Een mogelijkheid is deze groep cliënten preventief budgetbeheer aan te bieden als zij aan de voorwaarden voldoen, zodat zij leren omgaan met geld en er in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan. ‘

Kijk voor meer informatie op www.schuldendrechtsteden.nl.

September 2015