Nieuws

Roermond bezoekt werkgevers in kader van schuldhulpverlening

Klantmanager schuldhulp Astrid Julicher bezocht zes werkgevers om hen te informeren over het Loket Schuldhulp in Roermond. Haar bezoek werd op prijs gesteld, want de ondernemers waren niet of onvoldoende op de hoogte van schuldhulpverlening van de gemeente. Ook vonden ze het prettig met een deskundige te sparren over schulden bij werknemers.

Werkgevers en gemeenten zijn niet gebaat bij werknemers met schulden. Werkgevers kunnen te maken krijgen met extra administratieve lasten en minder productieve medewerkers. Daarnaast leiden problematische schulden vaak tot een hoger verloop en ontslag. Hierdoor moeten deze werknemers eerder een beroep doen op een uitkering. Vroegtijdig doorverwijzen naar de gemeente voor schuldhulpverlening kan erger voorkomen.

Geen kerntaak voor werkgevers

Tegen deze achtergrond stuurde de Gemeente Roermond een brief aan alle bedrijven met tien of meer medewerkers. Hierin werd de schuldhulpverlening van de gemeente uitgelegd. Ook bood de gemeente een gesprek aan. De brief werd gewaardeerd, maar bleek als middel onvoldoende effectief te zijn. ‘De respons viel tegen. De brief kwam op de verkeerde plaats terecht of men had de brief niet gelezen.’

Daarom neemt Julicher persoonlijk contact op met de bedrijven. ‘Ondernemers wilden graag met ons in gesprek. Tegen collega’s die ook zo’n actie op touw willen zetten, zou ik dan ook zeggen: je kunt werkgevers gerust bellen.’

De eerste zes bezoeken zijn inmiddels afgelegd. ‘Het zijn handelsondernemingen, logistieke bedrijven en productiebedrijven. Werkgevers die erop gericht zijn het bedrijf draaiende te houden en winst te maken. Schuldhulpverlening is niet hun kerntaak en ik denk dat ze daarom niet wisten dat gemeenten deze dienst verstrekken.’

Hulp van werkgevers

Julicher ontdekte dat de werkgevers hun medewerkers met financiële problemen helpen. Variërend van een gesprek en een voorschot tot een betalingsregeling. Dit gebeurt echter alleen als de ondernemer een loonbeslag ontvangt. ‘Maar werkgevers beseffen vaak niet dat ook medewerkers zonder loonbeslag flinke problemen kunnen hebben’, stelt Julicher. ‘Daarnaast is de geboden hulp aan werknemers met loonbeslag niet altijd effectief, omdat er naast schulden ook andere problemen kunnen zijn. Denk aan een echtscheiding of een verslaving. Werkgevers kunnen dit niet overzien en dat is natuurlijk logisch. Daar zijn wij voor.’

Het vervolg

Na afloop van het gesprek biedt Julicher aan om een digitale folder over schuldhulpverlening te sturen, zodat de bedrijven deze gemeentelijke dienst ook onder de aandacht kunnen brengen van hun personeel. Bijvoorbeeld door erover te schrijven in het personeelsblad. Ook kunnen ze contact met haar opnemen voor algemene vragen of een presentatie op de werkvloer.

Eind dit jaar wil Julicher dertig bedrijven hebben bezocht. Op basis van een evaluatie bepaalt Roermond het vervolg.

Juni 2015