Nieuws

Regionale sociale dienst en banken werken samen in financiële educatie

De Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RSD AV) ABN-AMRO, Rabobank en SNS-bank hebben in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden de handen ineen geslagen om financiële educatie aan te bieden aan het voortgezet onderwijs. Het aanbod bestaat uit het lespakket ‘Ik en Geld’, dat de Nederlandse Vereniging van Banken ter beschikking stelt - ontwikkeld door Codename Future - en eventuele extra gewenste ondersteuning door de RSD AV en banken.

Beleidsmedewerker Jeanette Phielix van de RSD AV brengt financiële educatie al sinds 2012 onder de aandacht van jongeren. Dat gebeurt voornamelijk via het onderwijs. Voor de basisscholen werkt Phielix samen met de Week van het Geld. In 2013 bracht ze het project Moneywise onder de aandacht van het voortgezet onderwijs. Scholen moesten er destijds een eigen financiële bijdrage aan leveren, en dat wilde Phielix niet. Zelf had ze een minimaal budget, dus zocht ze sponsoren. In de regionale SNS-bank vond ze een goede partner. Vorig jaar startte Phielix met een budgetcursus op een ROC, eveneens in samenwerking met de SNS-bank. De directeur van de bank leverde ook een inhoudelijke bijdrage, met een persoonlijk verhaal over zijn studieschuld.

Met alle banken samen

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bestaat uit vijftien scholen voor voortgezet onderwijs. Na het aflopen van het project Moneywise wilde Phielix iets bieden aan al deze scholen. Vermoedelijk naar aanleiding van de media-aandacht rondom de samenwerking met de SNS-bank, werd Phielix benaderd door ABN Amro en Rabobank. ‘Ik heb aangegeven dat ik graag wil samenwerken, maar dan wel met alle partijen gezamenlijk. De banken bleken hiertoe absoluut bereid. Vervolgens zijn we met elkaar om de tafel gaan zitten. We hebben eerst gekeken wat er al was. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft het gratis lespakket “Ik en Geld”, ontwikkeld door Codename Future. Wij hebben deze organisatie benaderd en Aart Hageman is nu nauw betrokken bij ons project. Samen proberen we zoveel mogelijk scholen in onze regio enthousiast te krijgen.’

Overladen met lespakketten

Dat is niet vanzelfsprekend, zegt Phielix. ‘Scholen worden overladen met lespakketten. Ik denk dat ze het lastig vinden om een les rondom dat nieuwe materiaal te organiseren. Daarom willen we de docenten faciliteren. Om erachter te komen waar scholen behoefte aan hebben, zijn alle scholen van het voortgezet onderwijs in onze regio onlangs uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaven we informatie over het gratis lespakket en organiseerden we een brainstormsessie om te onderzoeken welke extra ondersteuning scholen willen om de lessen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor jongeren. Daaruit bleek dat scholen behoefte hadden aan gastlessen- ook van de gemeente – en een bezoek aan een bank.’

Vernieuwend denken

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat ‘Ik en Geld’ op het voortgezet onderwijs van start. Wat verwacht Phielix hiervan? ‘Het effect van financiële educatie is altijd moeilijk te meten. Onderzoek wijst dit ook uit. Dus we hebben geen harde doelstellingen geformuleerd. Het is simpel. Financiële educatie kan veel ellende voorkomen. Het heeft dus altijd zin om erin te investeren. En dat hoeft niet veel te kosten, in termen van tijd en geld. Als je maar zo goed mogelijk probeert in te spelen op de behoefte van de doelgroep en een structureel aanbod doet, zodat scholen elk jaar gebruik kunnen maken van de faciliteiten.’

Phielix voegt eraan toe dat het belangrijk is vernieuwend te denken. ‘Buiten de muren van het gemeentehuis. Wees niet te bang voor belangenverstrengeling. Natuurlijk zijn banken commerciële organisaties, maar we streven hetzelfde doel na: jongeren bewust maken van geld. En wat is mooier dan hierin gezamenlijk te investeren?’

Juni 2015