Nieuws

Regionaal bureau zelfstandigen helpt zzp’ers en ondernemers met schulden

De crisis was een zware dobber voor ondernemers, zzp’ers en detaillisten in Rotterdam. Velen van hen kwamen in de schulden terecht, doordat ze minder of te weinig verdienden. Reden genoeg voor de gemeente Rotterdam om twee jaar geleden de pilot Schulddienstverlening voor ondernemers van Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) te starten.

Vooral de teruglopende marktvraag en de beperkte kredietmogelijkheden van banken als gevolg van de crisis, heeft veel ondernemers in de schulden doen belanden. Daarbij komt dat sommige een slechte bedrijfsvoering voeren en te weinig ondernemersvaardigheden bezitten. Ondernemers kunnen niet terecht bij de Krediet Bank Rotterdam (KBR), omdat dit een andere vorm van ondersteuning vraagt. Gespecialiseerde schulddienstverleningsbureaus voor ondernemers kunnen wel helpen, maar willen daarvoor logischerwijs betaald worden. En dat kunnen deze ondernemers niet.

Voorfinanciering
RBZ biedt de oplossing om dit bedrag voor te schieten. Esther Haas van het RBZ: ‘Samen met de klant onderzoeken we of een doorstart van zijn bedrijf mogelijk is. Ook kijken we of de ondernemer over afloscapaciteit beschikt, waarmee hij zijn schulden kan saneren. Wordt aan deze twee belangrijkste voorwaarden voldaan, dan kan hij terecht bij Doras of Van Zomeren, de twee schulddienstverleningsbureaus die we hebben geselecteerd.’ Het bedrag wordt later terugbetaald door de ondernemer, al dan niet met de lening die kan worden verstrekt op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Kwijtschelding
Maar wat als het bedrijf van de ondernemer geen toekomst meer heeft? Haas: ‘Ook dan is de hulp van een schulddienstverleningsbureau noodzakelijk. Want als je besluit te stoppen met je onderneming, ben je de volgende dag niet gelijk “ondernemer af”. Er lopen nog allerlei zaken, waarvoor je ondersteuning nodig hebt. In dat geval betalen wij voor de klant ook de kosten voor een schulddienstverleningsbureau. Daarna komt de klant met zijn gestopte onderneming toch bij de kredietbank voor de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).’ Het bedrag dat RBZ heeft voorgefinancierd, wordt dan kwijtgescholden.’

Budgetbegeleiding
RBZ zet ook in op budgetbegeleiding, waarmee het bureau de oorzaak van de schulden duurzaam probeert op te lossen. ‘Niet zelden ontstaan schulden door overbestedinggedrag,’ vertelt Haas. ‘Mensen geven meer uit dan dat ze qua inkomsten binnenkrijgen. Ze moeten dan leren om met minder rond te komen dan ze gewend zijn en dat kost tijd. Denk aan het verkopen van een te duur huis, dat wel kon worden betaald toen het nog goed ging met het bedrijf.’

Om in aanmerking te komen voor de sanering, kan budgetbegeleiding ook als voorwaarde worden gesteld. Haas: ‘Ook zetten we het in veel gevallen in als preventief middel, om grotere schulden in een later stadium te voorkomen.’ DAS financiële coaching (samenwerkingspartner van Van Zomeren) biedt deze budgetbegeleiding aan.

De Rotterdamse Zaak

In 2011 is Regionaal Bureau Zelfstandigen begonnen met De Rotterdamse Zaak (DRZ). DRZ ondersteunt ondernemers om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Ondernemers kunnen hier terecht wanneer ze hun accountant of boekhouder niet (meer) kunnen betalen. DRZ is nu een leerwerkbedrijf waar studenten (bedrijfseconomie en accountancy) van de Hogeschool Rotterdam ondernemers helpen. Bijvoorbeeld met het opstellen van de jaarrekeningen en een ondernemings- of doorstartplan. De studenten worden op hun beurt begeleid door oud-ondernemers van het Ondernemersklankbord.

Resultaten
Wat heeft het project tot nu toe opgeleverd? Haas: ‘Zo’n twee jaar geleden zijn we begonnen met de pilot en inmiddels hebben we 51 bedrijven met deze vorm van schulddienstverlening geholpen. Dit waren 35 doorstarters en 16 beëindigende ondernemers. De komende twee tot vier jaar blijven we hiermee doorgaan.’

Uniek
‘Het mooie van dit project is dat we een totaalpakket kunnen aanbieden, waarmee we ondernemers in staat stellen om weer verder te kunnen. Wat dat betreft zijn we uniek in Nederland. En als het aan Tweede-Kamerlid Henk Krol ligt, is deze Rotterdamse methode een voorbeeld voor de rest van het land,’ aldus Haas.